Proffiliau Aelodau

sort by last name or town

Faenol Cottage
Beach Road
Porthaethwy
LL59 5HB
01248 715722
07749 062795

Mwynhaf chwilio am fanylion mewn modelau bach iawn a brodweithiau sydd wedi ymddangos mewn llawer o gyhoeddiadau, eu harddangos mewn amgueddfeydd yma a thramor a hefyd yn nhai’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol mewn amrywiol rannau o’r Deyrnas Unedig. Ailgylchu dychmygus o ddeunydd sgrap.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Papillon
12 Maes Hyfryd
Moelfre
LL72 8LR
01248 410682
07851 363185

Astudiais Gelfyddyd Gain yn Awstralia ac ym Mhrydain, ac rwyf wrth fy modd yn darlunio/paentio unrhyw destun mewn unrhyw gyfrwng. Rwyf wedi cael fy ysbrydoli gan dirweddau amrywiol y ddwy wlad, hefyd morluniau o amgylch ynys brydferth Môn. Mae gennyf stiwdio ardd fechan ac rwyf yn mwynhau dysgu unigolion a grwpiau bach.

Creigiau Mawr Pottery
Carreglefn
Amlwch
LL68
01407 710338
07798 915248

Crochenwaith tân Soda Stoneware wedi’i daflu a’i adeiladu â llaw.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Oriel Glyn Davies Gallery
Bridge Street
Porthaethwy
LL59 5DN
01248 715511
07778 983733

Bum yn dal i weithio ar dirluniau Cymreig yn ystod y cyfnod o dan gyfyngiadau. Mae lla- wer o’r gwaith prydferth newydd yma i’w gweld yn y Galeri ar ffurf cardiau a phrintiadau cain wedi eu harwyddo. Mae fy llyfrau bwrdd coffi dal ar gael.

Ar agor drwy gydol y flwyddyn.

49 Church Street
Biwmares
LL58 8AB
07794 455796

Cymysgedd eclectig o ddyfrlliwiau a gwaith gwydr.

Canolfan Ucheldre Centre
Millbank
Caergybi
LL65 1TE
07500 614357

Arlunydd o Fôn yw Tim Dickinson sy’n cynhyrchu delweddau hynod emosiynol a meddylgar sy’n archwilio ochr dywyllach emosiwn dynol a’r cyflwr dynol. Ambell dro mae hefyd yn defnyddio’i arddull tywyll i gynhyrchu creaduriaid bach anarferol a hoffus.

30 Trearddur Road
Trearddur Bay
Caergybi
LL65 2WB
01407 861957
07511 491697

Dw i’n paentio, lluniadu ac argraffu er mwyn archwilio syniadau a chysyniadau sy’n ymwneud â sut rydym yn portreadu ac yn canfod y byd o’n cwmpas trwy gyfrwng celf.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Moriah Lodge
Bangor Road
Pentraeth
LL75 8LJ
01248 450572
07900 373551

Tirluniau a morluniau lleol wedi eu dal mewn gwlân.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Maesllan Fawr, Station Road, Llanfaelog
Ty Croes
Rhosneigr
LL63 5TP
01407 810963
07886 338285

Tirluniau, Morluniau a gwaith lled-haniaethol o brydferthwch Ynys Môn sy’n cael eu peintio mewn olew cyfoethog synhwyrus gyda chyllill a brwshys ar gynfas. Gellir cael hyd i’r rhain ynghyd â fy mheintiadau bach o flodau mewn galeriau yng Nghymru a Lloegr.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Bellach wedi cau am weddill yr Wythnosau oherwydd salwch.

Hen Stesion
Bridge Street
Llanerchymedd
LL71 8EU
01248 470059

Thema waelodol fy ngwaith yw rhythmau’r byd naturiol. Defnyddiaf collage, inciau a darluniau i fynegi hanfod y pethau sy’n bresennol a haenau’r gorffennol. Rwyf wedyn yn ailddiffinio agweddau haniaethol y tirwedd yn glyffau a thotemau o le.

26 Chapel Street
Biwmares
LL58 8DS
01248 810781

Ers nifer a flynyddoedd, dw i wedi bod yn archwilio wynebau a gerfiwyd ar lechi a cherrig beddau’r 18fed ganrif – mae gen i gasgliad o dros 100 o luniau. Mae’r blynyddoedd yn cuddio’r beddau â chen a phridd, maent yn hollti ac yn erydu ond yn parhau i gynnig golwg ôl drwy’r canrifoedd – ac i fy hudo. Mae fy ngwaith yh gwneud defnydd o haenau; mae fy nghynfosau yn cofnodi hanes sydd wedi’i wreiddio yn y ddaeor ac maent fel pe baent yn gorchuddio neu’n dadorchuddio’r gorffenol.

Noddfa
Station Road
Rhosneigr
LL64 5QW
01407 810131

Rwyf yn artist morol – hynny yw mae’r rhan fwyaf o’m gwaith yn cynnwys themâu morol neu ddeunydd pwnc o ail-greadau hanesyddol, stêm, mordwyo ac yn y blaen, ond rwyf hefyd yn tueddu tuag at dirluniau arfordirol a rhai tirweddau yn gyffredinol. Rwy’n gweithio mewn olew, dyfrlliwiau, inc a pheth pastelau. Mae fy ngwaith wedi cael ei arddangos yn y Royal Society of Marine Artists yn Llundain. Mae arddangosfeydd hefyd yn Lerpwl ac wrth gwrs ar Ynys Môn.

Canolfan Ucheldre Centre
Millbank
Caergybi
LL65 1TE

Mae fy nghelfyddyd ffotograffiaeth a’m celfyddyd pren yn ffurf o ryddhad a therapi.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Pen y Clip
Druid Road
Menai Bridge
LL59 5BY
07970940833

Yn draddodiadol defnyddir y dull printio Gyotaku i ddarlunio pysgod. Mae’n cyfieithu i “rhwbio pysgod”. Dw i’n gwneud printiadau Gyotaku gan ddefnyddio rhywogaethau botaneg mor lleol lle’n bosib. Mae pob printiad yn waith llaw ac yn unigryw.

Agored drwy’r flwyddyn trwy drefniant ymlaen llaw.

sort by last name or town
Mewngofnodi
Online pharmacy Leader Pharma with the best prices in the United Kingdom.