Y Pwyllgor

Huw Gareth Jones
Aelod o’r Pwyllgor
Nicola Gibson
Aelod o’r Pwyllgor
Mike Gould
Cadeirydd

Mae Mike Gould wedi bod yn Rheolwr Cyffredinol Canolfan Ucheldre ers iddi agor yn 1991. Mae’r ganolfan gelfyddydau yng Nghaergybi’n rhoi lle i’r holl gelfyddydau perfformio a gweledol, ac mae ganddi raglen gynhwysfawr drwy’r flwyddyn sy’n cynnwys arddangosfeydd, gweithdai, clybiau, cymdeithasau, drama, cyngherddau, ffilmiau, dawns a llenyddiaeth.

Angharad Parry-Walsh
Aelod o’r Pwyllgor
Anwen Roberts
Aelod o’r Pwyllgor
Jan Thomas
Aelod o’r Pwyllgor
Mewngofnodi