Digwyddiadau

Events, Welsh

Teithiau cerdded celf a thirlun 1
Sat 23 Mar 2024 10:30 to: 15:00

Mae rhaglen awyr agored eleni o deithiau cerdded a sgets boblogaidd wedi’i nodi isod. Bydd y teithiau cerdded yn cyfuno ymweliadau â stiwdios artistiaid â mewnwelediadau ar y ffordd i’r dirwedd a’r hanes, sy’n ysbrydoli llawer o’n hartistiaid.

Taith gerdded trwy stiwdio a thirwedd gyda tywysydd taith Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru, Caroline Bateson yn ardal Rhosneigr. Yn cychwyn ym Maes Parcio Traeth Porth Trecastell.

Dewch yn barod ar gyfer pob tywydd a gwisgwch esgidiau cerdded, a chan y byddwn yn cael arhosfan cinio dewch â bwyd a diod gan nad oes siopau na chaffis ar y daith.Further details provided on booking.

ARCHEBU: Cysylltwch â Chanolfan Ucheldre ar 01407 763361 neu boxoffice@ucheldre.org i archebu. Mae’r hyn y gallwch ei archebu wedi’i gyfyngu i un daith i 2 o bobl, gyda rhestr wrth gefn rhag ofn y daw lleoedd gwag. Mae pob taith gerdded yn gadael am 10.30am ac yn cyrraedd yn ôl am 3pm. Rhoddir rhagor o fanylion wrth archebu.

Teithiau cerdded celf a thirlun 2
Sat 30 Mar 2024 10:30 to: 15:00

Mae rhaglen awyr agored eleni o deithiau cerdded a sgets boblogaidd wedi’i nodi isod. Bydd y teithiau cerdded yn cyfuno ymweliadau â stiwdios artistiaid â mewnwelediadau ar y ffordd i’r dirwedd a’r hanes, sy’n ysbrydoli llawer o’n hartistiaid.

Taith gerdded trwy stiwdio a thirwedd gyda’r tywysydd taith Kath Thomas yn cychwyn o faes parcio Priordy Penmon ac yn ymweld a stiwdios artistiaid cyfagos.

Dewch yn barod ar gyfer pob tywydd a gwisgwch esgidiau cerdded, a chan y byddwn yn cael arhosfan cinio dewch â bwyd a diod gan nad oes siopau na chaffis ar y daith.Further details provided on booking.

ARCHEBU: Cysylltwch â Chanolfan Ucheldre ar 01407 763361 neu boxoffice@ucheldre.org i archebu. Mae’r hyn y gallwch ei archebu wedi’i gyfyngu i un daith i 2 o bobl, gyda rhestr wrth gefn rhag ofn y daw lleoedd gwag. Mae pob taith gerdded yn gadael am 10.30am ac yn cyrraedd yn ôl am 3pm. Rhoddir rhagor o fanylion wrth archebu.

Teithiau cerdded celf a thirlun 3
Sat 6 Apr 2024 10:30 to: 15:00

Mae rhaglen awyr agored eleni o deithiau cerdded a sgets boblogaidd wedi’i nodi isod. Bydd y teithiau cerdded yn cyfuno ymweliadau â stiwdios artistiaid â mewnwelediadau ar y ffordd i’r dirwedd a’r hanes, sy’n ysbrydoli llawer o’n hartistiaid. Rhoddir cyfarwyddyd ar deithiau cerdded braslunio, sydd felly’n addas ar gyfer dechreuwyr a’r rhai profiadol.

Sgetsio yn yr awyr agored, a chrwydro trwy fywyd gwyllt ardal Porthaethwy gyda’r artist Christine Garwood a’r tywysydd aith Caroline Bateson yn cychwyn ym maes parcio Coed Cyrnol gyferbyn ag Amgueddfa Treftadaeth Menai

Dewch yn barod ar gyfer pob tywydd a gwisgwch esgidiau cerdded, a chan y byddwn yn cael arhosfan cinio dewch â bwyd a diod gan nad oes siopau na chaffis ar y daith.Further details provided on booking.

ARCHEBU: Cysylltwch â Chanolfan Ucheldre ar 01407 763361 neu boxoffice@ucheldre.org i archebu. Mae’r hyn y gallwch ei archebu wedi’i gyfyngu i un daith i 2 o bobl, gyda rhestr wrth gefn rhag ofn y daw lleoedd gwag. Mae pob taith gerdded yn gadael am 10.30am ac yn cyrraedd yn ôl am 3pm. Rhoddir rhagor o fanylion wrth archebu.

Teithiau cerdded celf a thirlun 4
Sun 7 Apr 2024 10:30 to: 15:00

Mae rhaglen awyr agored eleni o deithiau cerdded a sgets boblogaidd wedi’i nodi isod. Bydd y teithiau cerdded yn cyfuno ymweliadau â stiwdios artistiaid â mewnwelediadau ar y ffordd i’r dirwedd a’r hanes, sy’n ysbrydoli llawer o’n hartistiaid.

Taith gerdded trwy stiwdio a thirwedd gyda’r tywysydd taith cerdded Kath Thomas yn cychwyn ym maes parcio Canolfan Bentref Llangoed, ac yn ymweld a artistiaid yr ardal.

Dewch yn barod ar gyfer pob tywydd a gwisgwch esgidiau cerdded, a chan y byddwn yn cael arhosfan cinio dewch â bwyd a diod gan nad oes siopau na chaffis ar y daith.Further details provided on booking.

ARCHEBU: Cysylltwch â Chanolfan Ucheldre ar 01407 763361 neu boxoffice@ucheldre.org i archebu. Mae’r hyn y gallwch ei archebu wedi’i gyfyngu i un daith i 2 o bobl, gyda rhestr wrth gefn rhag ofn y daw lleoedd gwag. Mae pob taith gerdded yn gadael am 10.30am ac yn cyrraedd yn ôl am 3pm. Rhoddir rhagor o fanylion wrth archebu.

Mewngofnodi