Helen Grove-White

The Laundry Studio
Brynddu
Llanfechell
LL68 0RT
01407 710245
07941780479

O Gaffi Mechell cymerwch ffordd Rhosgoch heibio’r garej. Cymerwch y troiad cyntaf ar y chwith ac wedyn yr ail droiad eto ar y chwith i’r rhodfa. Mae’r stiwdio ar y dde.

Ffotograffiaeth, printiadau, gosodiadau a llyfrau, gan gynnwys gwaith a ddangoswyd yn Siapan a’r Eisteddfod Genedlaethol. Gweithiau ar newidiadau hinsawdd a phŵer niwcliar.

Mewngofnodi