Alison Englefield

26 Chapel Street
Biwmares
LL58 8DS
01248 810781

On entering Beaumaris, pass the boatyard on your left, ahead is a very bright pink house. Just before this is Chapel Street. No 26 is the first small pink cottage on the left just after the small set of flats. Parking not available outside but on the road before Chapel street, or on the green.

Ers nifer a flynyddoedd, dw i wedi bod yn archwilio wynebau a gerfiwyd ar lechi a cherrig beddau’r 18fed ganrif – mae gen i gasgliad o dros 100 o luniau. Mae’r blynyddoedd yn cuddio’r beddau â chen a phridd, maent yn hollti ac yn erydu ond yn parhau i gynnig golwg ôl drwy’r canrifoedd – ac i fy hudo. Mae fy ngwaith yh gwneud defnydd o haenau; mae fy nghynfosau yn cofnodi hanes sydd wedi’i wreiddio yn y ddaeor ac maent fel pe baent yn gorchuddio neu’n dadorchuddio’r gorffenol.

Mewngofnodi