Glyn Davies

Oriel Glyn Davies Gallery
Bridge Street
Porthaethwy
LL59 5DN
01248 715511
07778 983733

Lle hawdd ei weld yng nghanol Porthaethwy, 30 troedfedd o’r brif groesffordd.

Ar ôl blwyddyn hynod o brysur gyda gwaith teledu i Glyn Davies a’i oriel, bydd Glyn yn dangos casgliad o’i luniau diweddaraf. Byddwch hefyd yn gallu gweld enghraifft o’i brintiau A0 newydd sbon a thrawiadol, sy’n mesur bron i 5×4’ wedi eu fframio.

Ar agor drwy gydol y flwyddyn.

Mewngofnodi