Ann Crompton

Faenol Cottage
Beach Road
Porthaethwy
LL59 5HB
01248 715722
07749 062795

Take Water Street from centre of Menai Bridge, past slipway and bowling green onto Lon Cei Bont towards Telford Bridge. Faenol is the last house on the water’s edge before the bridge.

Mwynhaf chwilio am fanylion mewn modelau bach iawn a brodweithiau sydd wedi ymddangos mewn llawer o gyhoeddiadau, eu harddangos mewn amgueddfeydd yma a thramor a hefyd yn nhai’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol mewn amrywiol rannau o’r Deyrnas Unedig. Ailgylchu dychmygus o ddeunydd sgrap.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Mewngofnodi