Proffiliau Aelodau

sort by last name or town

Carnedd, Lôn Uchaf
Brynsiencyn
Llanfairpwll
LL61 6UF
01248 430670
07845 789570

Wrth barhau gyda’m brwdfrydedd angerddol gyda phrintiau, byddaf yn mwynhau creu canfasau mawr gydag olewau yn yr haf. Bydd y gweithiau mawr a’r printiau’n cael eu harddangos yn ystod y Stiwdios Agored, yn ogystal â phortreadau collage diweddar.

Eden Emporium
2-6 Market Street
Caergybi
LL65 1UN
01407 812922
07778 416215

Caf fy ysbrydoli’n gyson gan yr amgylchedd naturiol gan ddarganfod prydferthwch yn y ffurfiau symlaf yn ogystal â’r tirweddau mwyaf dramatig. Rwyf yn hoff o arbrofi gyda amrywiol gyfryngau i fynegi gwead, lliw, naws ac awyrgylch boed hynny mewn paentiadau, ffotograffiaeth neu ddarnau crefft i ddehongli’r amgylchedd sydd o’m cwmpas.

Caim Art, Caim Cottage
Penmon
Biwmares
LL58 8SW
01248 490184
07719 617882

Mae fy ngwaith yn cynnwys morluniau a thirluniau sy’n lleol i Fôn a gogledd Cymru. Dw i’n gweithio mewn dyfrlliwiau ac olewau.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Capel Cefn Bach
Llanedwen
Llanfairpwll
LL61 6EQ
01248 716708
07881 526151

Mae fy ngwaith wedi datblygu mewn cylch: rydw i wedi ailddarganfod fy ngwreiddiau paentio ac rydw i’n creu paentiadau naratif ffigurol unwaith eto. Wrth gwrs, mae’r gwaith newydd hwn wedi cael ei ddylanwadau gan fy mhrofiad creadigol blaenorol ac rydw i’n mwynhau cynhyrchu gwaith fel hyn. Yn y paentiadau hyn, mae bywyd bob dydd yn ymgrwydro i dirweddau a lleoliadau cyfarwydd.

Rhosneigr Village Hall
High Street
Rhosneigr
LL64 5UQ
01407 811020
07851 361904

Paentiadau mewn olew o gefn gwlad ac arfordir hyfryd Ynys Môn.

Yn ogystal â dyddiau sydd ar agor yn ystod yr Wythnosau rydw i ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy apwyntiad ymlaen llaw.

Oriel Ger Y Fenai
Holyhead Road
Llanfairpwll
LL61 5YQ
01248 541143
07730394608

Rwy’n newid rhwng peintio mewn olew a phaentio’n ddigidol yn ystod y blynyddoedd diwethaf, yn bennaf rwy’n paentio’r golygfeydd nodweddiadol a’r awyrgylch Ynys Mon ac Eryri.

Ar agor trwy’r flwyddyn

Convent Lodge
Ucheldre Avenue
Caergybi
LL65 1RU
07854626830

Mae fy nghelf yn cael ei ddylanwadu gan hanes /tirlun Cymru ac wedi ysbrydoli’r cymeriadau ffermio, Gwyn a Gwawr. Dw i’n credu’n gryf mewn pŵer comedi i godi’r ysbryd ac yn aml yn cynnwys hynny yn fy ngwaith.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Ebeneser School Room
Niwbwrch
(English) 01248 440595

Credaf mewn darlunio a phaentio o astudiaethau llyfr brasluniau ‘yn y fan a’r lle’ heb ddefnyddio cymorthyddion ffotograffaidd. Yn fy mhrofiad i, yr unig ffordd o ymrwymo testun i bapur neu gynfas gyda rhywfaint o deimlad o awyrgylch, symudiad a golau cyfnewidiol yw trwy fod yn bresennol yno’n cymryd amser i amsugno a mwynhau’r pwnc.

07751 017157

Tiwtor dawns hunangyflogedig sy’n byw ym Mhorthaethwy yw Helen, a gafodd ei hyfforddi mewn Addysg Dawns yn California yn 2001. Mae hi wedi bod yn rhoi gwersi ers 2002, ac mae’n cynnal dosbarthiadau a chyrsiau lleol wythnosol mewn Salsa, Burlesque, Hip Hop/Dawns Stryd a dawnsio Affricanaidd.

Band Room
Mount Street
Porthaethwy
LL59 5BW
Chris Williams 07976 646547

Mae’r Band wrthi’n chwilio am aelodau newydd.


(English) Ffordd Penmynydd
(English) Llanfairpwllgwyngyll
(English) LL61 5JH
(English) 07769691416

(English) I am passionate about drawing and only work in dry media. My work focuses on figurative representation.

Ty’n-y-Caeau, Caim
Penmon
Biwmares
LL58 8SP
01248 490198
07929 492056

Yma, mae paentio a chreu printiau a cherfluniau’n archwilio syniadau o gof, lle a’r hunaniaeth. Caiff perthynas delweddaeth â haniaeth ei phrofi. Weithiau caiff gwaith ei ysbrydoli gan destun neu farddoniaeth, a gall geiriau dethol ymwreiddio o fewn ei wead, gan ffurfio ‘gronyn’ neu ‘weddill’; mae prosesau gweithio’n dod yn drosiad o’r cof.

Artspace
14 Stanley Street
Caergybi
LL65 1HG
01407 769106
07813 260561

Arlunydd proffesiynol yw Jacquie sydd wedi’i lleoli yn ‘ArtSpace’ yng Nghaergybi. Mae’n gweithio fel tiwtor gydag oedolion a phlant ac ar hyn gyda ‘Mind’ a Digartref
Ynys Môn ar brosiectau celf cymunedol yn ogystal a chynnal gweithdai celf i blant yng Nghanofan Ucheldre.

7 & 19 New Street
Porthaethwy
LL59 5HN
07753 195264

Hoffai Andrew Agace, Fernke van Gent a Mary Wilson eich gwahodd chi i weld a chymryd rhan mewn casgliad o weithiau, sy’n cynnwys paentiadau, darluniadau a pherfformiad. Mae croeso i bawb ohonoch i’r digwyddiad pedwar diwrnod hwn.

Bryn Eglwys
Llandyfrydog
Llanerchymedd
LL71 8AH

Trwy fy ngwaith rydw i wedi ceisio dangos nad cywirdeb manwl yw’r gwirionedd. Mae ynni cudd o fewn yr holl wrthrychau, pobl a lleoedd na all ffotograff ei ddal. Rydw i wedi archwilio’r cysyniad hwn yn my arddangosfeydd, yn fwyaf amlwg yn yr Academi Frenhinol Gymreig lle’r wyf yn ddiweddar wedi dod yr aelod ieuengaf erioed i gynrychioli Cymru a gweithio o dan nawdd y Tywysog Charles.

sort by last name or town
Mewngofnodi
Online pharmacy Leader Pharma with the best prices in the United Kingdom.