Sevan Nigogosian

Bryn Eglwys
Llandyfrydog
Llanerchymedd
LL71 8AH

From Llanerchymedd on the B5115 to Amlwch, take 1st right, at crossroads take a right, 3rd house on the left.

Trwy fy ngwaith rydw i wedi ceisio dangos nad cywirdeb manwl yw’r gwirionedd. Mae ynni cudd o fewn yr holl wrthrychau, pobl a lleoedd na all ffotograff ei ddal. Rydw i wedi archwilio’r cysyniad hwn yn my arddangosfeydd, yn fwyaf amlwg yn yr Academi Frenhinol Gymreig lle’r wyf yn ddiweddar wedi dod yr aelod ieuengaf erioed i gynrychioli Cymru a gweithio o dan nawdd y Tywysog Charles.

Mewngofnodi