Martin McCall

Ebeneser School Room
Niwbwrch
(English) 01248 440595

A4080 from Llanfairpwll, through Brynsiencyn to Newborough. Before village centre, on your left is the Ebeneser Chapel. The school room at the rear is the Open Studio (3 artists). Parking on the road outside the chapel.

Credaf mewn darlunio a phaentio o astudiaethau llyfr brasluniau ‘yn y fan a’r lle’ heb ddefnyddio cymorthyddion ffotograffaidd. Yn fy mhrofiad i, yr unig ffordd o ymrwymo testun i bapur neu gynfas gyda rhywfaint o deimlad o awyrgylch, symudiad a golau cyfnewidiol yw trwy fod yn bresennol yno’n cymryd amser i amsugno a mwynhau’r pwnc.

Mewngofnodi