Kyle Morison

Ty’n-y-Caeau, Caim
Penmon
Biwmares
LL58 8SP
01248 490198
07929 492056

GR. 624808. Straight through Llangoed, up Comelyn hill, left at T junction, take first right to Caim. Down hill and past dead end sign and road bends.

Yma, mae paentio a chreu printiau a cherfluniau’n archwilio syniadau o gof, lle a’r hunaniaeth. Caiff perthynas delweddaeth â haniaeth ei phrofi. Weithiau caiff gwaith ei ysbrydoli gan destun neu farddoniaeth, a gall geiriau dethol ymwreiddio o fewn ei wead, gan ffurfio ‘gronyn’ neu ‘weddill’; mae prosesau gweithio’n dod yn drosiad o’r cof.

Mewngofnodi