Proffiliau Aelodau

sort by last name or town

Bryn Eglwys
Llandyfrydog
Llanerchymedd
LL71 8AH

Rydw i’n byw ar y ddaear ar hyn o bryd, ac ni wn pwy ydw i. Gwn nad ydw i’n gategori. Nid enw mohonof. Rydw i’n broses esblygiadol – un o swyddogaethau cynhenid y bydysawd. Celf yw’r weledigaeth o’r wybodaeth honno, ac yma mae fy ysbrydoliaeth ar gyfer y syniad hwnnw.

Canolfan Ucheldre
Millbank
Holyhead
LL65 1TE
07936652303

Artist, cynllunydd, awdur, athrawes, darlithydd prifysgol, merch busnes a chantores! Mae Grace yn cyfuno ei ffydd a’r chreadigrwydd i greu ystod eang o brintiadau, cardiau, anrhegion ac offer cartref. Mae ei gwaith yn aml-gyfrwng.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw

Ty Gorsedd
Rhoscefnhir
Pentraeth
LL75 8YU
01248 450256
07901 572180

Stiwdio agored ac arddangosfa o waith diweddar. Eleni cynigiaf amryw o ddosbarthiadau astudio mewn “Olew fel cyfrwng paentio”. Mae’r rhain wedi eu hanelu at ddechreuwyr a phaentwyr profiadol, a chan weithio mewn grwpiau o dri, fe fydd pob dosbarth yn datblygu eu lluniau dros dri diwrnod o weithgarwch trylwyr iawn. Gobeithiaf y byddwn yn ysbrydoli’n gilydd ac yn cael hwyl! Gofynnwch am fanylion os gwelwch yn dda.

31 Old School Road
Llaingoch
Holyhead
LL65 1DH
01407 761677
07704 310729

Dw i’n creu cerfluniau anifeiliaid unigryw mewn helygen ar gyfer yr ardd a’r cartref. Enghreifftiau o waith anifeiliaid domestig a gwyllt, adar a darnau unigryw pensaerniol. Byddaf yn gweithio ar gomisiwn. Mae fy ngwaith i’w weld mwn mannau preifat a chyhoeddus, atynfeydd twristaidd a chartrefi mawreddog.

Ar agor ar adegau eraill drwy gydol y flwyddyn drwy apwyntiad ymlaen llaw.

Brynddu
Llanfechell
LL68 0RT
01407 710245
07941 780479

Fideo, cerflunwaith, cyanotopes a ffotograffau ar thema atomfa’r Wylfa. Arddangosfa grŵp o sgriniadau a gweithiau sydd ar y gweill ar gyfer yr arddangosfa deithiol Pŵer yn y Tir sydd yn Oriel Davies, y Drenewydd, ar hyn o bryd

07986 831069

Mae’r dosbarth dechreuwyr yn ddelfrydol ar gyfer pobl sydd eisiau rhywfaint o ymarfer mewn amgylchedd hwyliog a chyfeillgar, a dysgu rhywfaint o symudiadau sylfaenol bol ddawnsio. Mae’r dosbarth gwella ar gyfer pobl sydd eisiau symud ymlaen a datblygu eu hunain fel dawnswyr.

01407 769921
07920 884978

Mae Cath wedi mwynhau ei hun yn meistroli Zumba ers dechrau 2011 ac mae hi bellach yn hyfforddwraig gymwysedig sy’n dod â dosbarthiadau cyffrous i bob rhan o Fôn. Mi fyddwch chi’n sicr o gael digon o hwyl a gwaith caled yn y sesiynau Zumba!

07951 690872

Mae Emily Bratherton yn hyfforddwraig Zumba gymwysedig sy’n cynnal dosbarthiadau yng Nghaergybi a Bodedern yn ogystal â’i ddysgu o fewn ysgolion.

sort by last name or town
Mewngofnodi