Peter Winstanley

Ty Gorsedd
Rhoscefnhir
Pentraeth
LL75 8YU
01248 450256
07901 572180

A5025 Menai Bridge to Pentraeth. Turn left to Rhoscefnhir before hill. 1 mile through village to T junction, turn right. Drive out of village 300 yards past last house on left.

Stiwdio agored ac arddangosfa o waith diweddar. Eleni cynigiaf amryw o ddosbarthiadau astudio mewn “Olew fel cyfrwng paentio”. Mae’r rhain wedi eu hanelu at ddechreuwyr a phaentwyr profiadol, a chan weithio mewn grwpiau o dri, fe fydd pob dosbarth yn datblygu eu lluniau dros dri diwrnod o weithgarwch trylwyr iawn. Gobeithiaf y byddwn yn ysbrydoli’n gilydd ac yn cael hwyl! Gofynnwch am fanylion os gwelwch yn dda.

Mewngofnodi