Gethin Wavell

Bryn Eglwys
Llandyfrydog
Llanerchymedd
LL71 8AH
07816 370993

From Llanerchymedd on the B5115 to Amlwch, take 1st right, at crossroads take a right, 3rd house on the left.

Byddaf yn paentio’r gwrthrych a ddewisaf yn ymosodol, ac yn onest. Ceisiaf ddiystyru technegau a ddysgais i oresgyn problemau mewn paentio fel y bydd iddo ansawdd amrwd a digyfaddawd. Gellir cymryd fy ngwaith fel ffurf o gyfathrebu, mynegi neu ymdrin â rhywbeth. Dyma i bob pwrpas yw’r canlyniad yn y pen draw o geisio cael hyd i naratif yn y paent.

Mewngofnodi