Kathy Wedge

Swn y Coed
13 Parc Tyddyn
Red Wharf Bay
LL75 8NQ
01248 853251
07836 693 483

O Borthaethwy ar yr A5025 tuag at Amlwch am tua
pedair milltir a throwch i’r dde tuag at The Ship Inn ar Draeth Coch. Parc Tyddyn yw’r ffordd gyntaf ar y dde a Sŵn y Coed yw’r ail fyngalo o waelod y ffordd ar y chwith.

Adeiladau cain Biwmares fu’r ysbrydoliaeth ar gyfer
llawer o fy mhaentiadau. Roedd cloeon diweddar yn
fy atgoffa o Ffilmiodd The Prisoner yng Ngogledd
Cymru ac arweiniodd at fwy o gelfyddyd swreal.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Mewngofnodi