Danuta Hedley

2 Bryn Awelon
Llandegfan
Porthaethwy
LL59 5TG
01248 713107
07890 59893

After driving through Menai Bridge towards Beaumaris turn left after Cadnant Bridge signposted to Llandegfan at the top of the hill turn left and the right into Maes Awel which is leads into Bryn Awelon.

Artist a Dylunydd. Paentio tirluniau ac adeiladau yn
eu hamgylchedd naturiol. Darlunydd pensaernîol o
dai modern a hynafol. Gweithio tuag at arddangosfa o
luniadau a phaentiadau pensaernïol o dref Biwmares.

Mewngofnodi