Liesbeth Williams

Rhos Uchaf
Llansadwrn
LL59 5SR
01248 810833
07749 257708

Take B5109 Beaumaris/Pentraeth road and on outskirts of Llansadwrn take Llanddona/Wern y Wylan turning. Rhos Uchaf is third on the right. Turn through the gate to the parking area by the cottage.

Dw i’n artist tecstiliau cydnabyddedig. Dewch i weld fy mwthyn traddodiadol ym Môn i weld darnau bach wedi’u fframio, darnau crog ar waliau a chwiltiau mawr. Er yn gyfoes mewn arddull caiff rhywfaint o’m gwaith ei ddylanwadu gan batrymau hen gwiltiau Cymreig. Hefyd gwerthu brethynnau a llyfrau

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Mewngofnodi