Proffiliau Aelodau

sort by last name or town

20 The Rise
Bae Trearddur
LL65 2UY
07985 629545

A minnau newydd symud yma, mae’r Ynys wedi agor dimensiwn newydd i’m gwaith celf o fod yn anhygoel o haniaethol i baentiadau realaeth ffotograffaidd newydd – rwyf wedi cael fy nghyfareddu’n llwyr gan y tirweddau prydferth.

Perch Rock
Cei Bont
Porthaethwy
LL59 5HE
01248 712627

Casgliad newydd o waith gan y grŵp cydnabyddedig hwn o artistiaid/dylunwyr-wneuthurwyr. Dewch i weld arddangosiadau o amrywiol dechnegau. Gwneud papur, ffeltio arbrofol, a gemwaith cain mewn arian a resin.

The Exchange
6 Church Street
Biwmares
ll58 8AA
07775525700

Morlyniau haniaethol ydy testyn fy ngwaith, wedi eu creu drwy arddull printiomono. Byddaf yn ceisio dal awyrgylch y foment dan ni’n ei brofi ar Ynys Môn, o’r môr tymhest- log o’n cwmpas hyd at y mynyddoedd dan ni’n eu gweld. Mae gen i ofod arddangos yn Yr Exchange.

Y Wern
Brynsiencyn
Llanfairpwllgwyngyll
LL61 6UR
01248 430478
07985 978831

Mewn cyfnod pryd mae pawb yn ffotograffydd, byddaf bob amser yn cwestiynu fy swyddogaeth fel cyfathrebwr mewn iaith gweledol.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Y Wern
Brynsiencyn
Llanfairpwllgwyngyll
LL61 6UR
01248 430748

Yn bennaf yn wneuthurwr printiadau sy’n arbenigo mewn print mono, colograff ac ysgythru. Yn aml mae’r delweddau yn dweud stori.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

c/o Menai Holiday Cottages, Units 4 & 6 Brynsiencyn Workshops
The Old School
Brynsiencyn
LL61 6HZ
07786 923046

Anthony Garratt yn paentio cynfasau ar raddfa fawr yn yr awyr agored, gan eu gwneud yn un o nodweddion y dirwedd. Ar gyfer y cyfnod 28 Mawrth – canol mis Hydref Anthony yn cael ei noddi gan Bythynnod Gwyliau Menai i greu 4 paentiadau mawr mewn gwahanol leoliadau ar Ynys Môn. Yn ystod y Stiwdios Agored Wythnosau bydd ei baentiadau fydd yn: 53 ° 09’33.5 “N 4 ° 17’23.1” W – Golygfa i Gastell Caernarfon, 53 ° 14’56.3 “N 4 ° 35’49.2” W – Rhoscolyn, 53 ° 21’34.0 “N 4 ° 15’39.4” W – Lligwy, 53 ° 18’39.0 “N 4 ° 02’31.0” W – I Ynys Seiriol.

Borthwen
Lon Capael
Dwyran
LL61 6AU
01248 430671
07810 174283

DW I WRTH FY MODD GYDA GWYDR: gan ddefnyddio gwydr traeth wedi ei baru ag arian ar gyfer gemwaith, a symudion gyda phren broc môr a gwrthrychau y cafwyd hyd iddynt. Gwydr lliw a chlir mewn gwaith ffoel ar gyfer teraria a bowlenni, celf muriau a darnau crog.

Yn anffodus, mae bellach wedi cau oherwydd salwch yn ystod yr wythnosau, ond yn ddiweddarach bydd ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy apwyntiad ymlaen llaw.

The Weir
Biwmares
LL58 8RD
01248 811461
07957 671030

Mae gennyf ddiddordeb mawr yn y berthynas rhwng Celfyddyd Gain a Chelfyddyd Gymhwysol. Cefais fy hyfforddi fel arlunydd cais, a chefais fy ailhyfforddi’n ddiweddar mewn dylunio 3D a gwaith metel sydd wedi cael effaith fawr ar fy ngwaith.

Cil Ynys
Longford Road
Caergybi
LL65 1TR

Mae fy ngweithiau’n cael eu ffurfio trwy adael i drugareddau y cafwyd hyd iddynt gyd-fodoli â’r llaw rydd. Gyda chymorth ffiol wydr neu ddarn o nougat, mae pentyrrau o papier mâché a phaent wedi’i lastwreiddio’n llifo i mewn ac allan o’r byd go iawn.

Hermitage
New Street
Biwmares
LL58 8ED
01248 810574

‘Taith’ – Mae lliw yn holl bwysig ac yn wastad wedi bod wrth wraidd gwaith Lyn ac yn cael ei ddathlu ynddo. Ochr yn ochr â gwneud marciau mae’n un o’r elfennau sy’n fynegol yn ei rinwedd ei hun yn creu naws benodol , bwriad ac ystyr.

Carreg Ddyfnallt
Llanddaniel
LL60 6NN
01248 421013

Paentiadau olew arallfydol o forlin Ynys Môn. Darluniau mewn llyfrau plant. Mae Jane wedi arddangos yn Oriel Ynys Môn, Galeri Caernarfon, ac Academi Frenhinol Gymreig.Llyfrau wedi eu darlunio gan Jane ar gael ar www.gomer.co.uk

The Laundry Studio
Brynddu
Llanfechell
LL68 0RT
01407 710245
07941780479

Ffotograffiaeth, printiadau, gosodiadau a llyfrau, gan gynnwys gwaith a ddangoswyd yn Siapan a’r Eisteddfod Genedlaethol. Gweithiau ar newidiadau hinsawdd a phŵer niwcliar.

Canolfan Beaumaris
Rating Row
Biwmares
LL58 8AL
01248 355593

(English) Our Saturday morning workshops help young people to develop communication and theatre skills within a friendly and supportive environment. Using voice, movement, improvisation, mime and script work, to build confidence and encourage teamwork, our members also enjoy considerable success within annual LAMDA exams.

Rhosneigr Village Hall
High Street
Rhosneigr
LL64 5UQ
07590 550230

Ffotograffiaeth stryd o Fôn ac o amgylch y byd.

Gwyndaf
Penmon
Llangoed
LL58 8SN
01248 490162
07949 032272

Dw i bob amser wedi gweithio mewn tecstiliau ond dw i bellach yn cyfuno fy hoffter o frethynnau gyda chelf wrth greu lluniau tecstiliau, tirluniau a bagiau. Mae llawer o fy eitemau yn defnyddio harddwch naturiol golygfeydd lleol.

sort by last name or town
Mewngofnodi