Brigid Mair Girling

The Weir
Biwmares
LL58 8RD
01248 811461
07957 671030

Leave Beaumaris on B5109. 1.5 miles later, road has sharp bends. As it straightens, on right is white farm gate with postbox, leading down rough track. There are no passing places, and limited parking, so if possible, please park in layby further on, and walk down 1/3 mile.

Mae gennyf ddiddordeb mawr yn y berthynas rhwng Celfyddyd Gain a Chelfyddyd Gymhwysol. Cefais fy hyfforddi fel arlunydd cais, a chefais fy ailhyfforddi’n ddiweddar mewn dylunio 3D a gwaith metel sydd wedi cael effaith fawr ar fy ngwaith.

Mewngofnodi