Wanda Garner

Y Wern
Brynsiencyn
Llanfairpwllgwyngyll
LL61 6UR
01248 430748

O Borthaethwy ewch trwy Brynsiencyn ar hyd tro miniog ar ddiwedd y pentref. Trowch i’r dde oddi ar y brif ffordd lle mae’r arwydd Caer Leb. Y Wern yw’r ail fynedfa ar unwaith ar y chwith.

Artist a gwneuthurwr printiau ydw i ac mae fy ngwaith fel arfer yn draethiadol, weithiau’n wleidyddol ac yn aml yn hudol. Colagraffau a phwyntiau sych yw’r hyn y canolbwyntiaf arno’n bennaf. Wedi ei gynhyrchu mewn argraffiadau bach a’i baentio â llaw yn aml, mae pob print yn unigol ac yn arbennig.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Mewngofnodi