David Garner

Y Wern
Brynsiencyn
Llanfairpwllgwyngyll
LL61 6UR
01248 430478
07985 978831

O Borthaethwy ewch trwy Brynsiencyn ar hyd tro miniog ar ddiwedd y pentref. Trowch i’r dde oddi ar y brif ffordd lle mae’r arwydd Caer Leb. Y Wern yw’r ail fynedfa ar unwaith ar y chwith.

Mae gwaith fel ffotograffydd masnachol yn digwydd law yn llaw â phrosiectau personol y mae’n bleser gennyf eu rhannu gydag ymwelwyr y Stiwdios Agored. Mae fy ngwaith yn dal i arbro perthynas â’r ddelwedd ffotograffig ac mae’n creu deialog rhyngof fy hun a’r gwyliwr.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Mewngofnodi