Proffiliau Aelodau

sort by last name or town

49 Church Street
Biwmares
LL58 8AB
07794 455796

Cymysgedd eclectig o ddyfrlliwiau a gwaith gwydr.

Canolfan Ucheldre Centre
Millbank
Caergybi
LL65 1TE
07500 614357

Arlunydd o Fôn yw Tim Dickinson sy’n cynhyrchu delweddau hynod emosiynol a meddylgar sy’n archwilio ochr dywyllach emosiwn dynol a’r cyflwr dynol. Ambell dro mae hefyd yn defnyddio’i arddull tywyll i gynhyrchu creaduriaid bach anarferol a hoffus.

30 Trearddur Road
Trearddur Bay
Caergybi
LL65 2WB
01407 861957
07511 491697

Dw i’n paentio, lluniadu ac argraffu er mwyn archwilio syniadau a chysyniadau sy’n ymwneud â sut rydym yn portreadu ac yn canfod y byd o’n cwmpas trwy gyfrwng celf.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Moriah Lodge
Bangor Road
Pentraeth
LL75 8LJ
01248 450572
07900 373551

Tirluniau a morluniau lleol wedi eu dal mewn gwlân.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Maesllan Fawr, Station Road, Llanfaelog
Ty Croes
Rhosneigr
LL63 5TN
01407 810963
07886 338285

Tirluniau, Morluniau a gwaith lled-haniaethol o brydferthwch Ynys Môn sy’n cael eu peintio mewn olew cyfoethog synhwyrus gyda chyllill a brwshys ar gynfas. Gellir cael hyd i’r rhain ynghyd â fy mheintiadau bach o flodau mewn galeriau yng Nghymru a Lloegr.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Hen Stesion
Bridge Street
Llanerchymedd
LL71 8EU
01248 470059

Thema waelodol fy ngwaith yw rhythmau’r byd naturiol. Defnyddiaf collage, inciau a darluniau i fynegi hanfod y pethau sy’n bresennol a haenau’r gorffennol. Rwyf wedyn yn ailddiffinio agweddau haniaethol y tirwedd yn glyffau a thotemau o le.

26 Chapel Street
Biwmares
LL58 8DS
01248 810781

Ers nifer a flynyddoedd, dw i wedi bod yn archwilio wynebau a gerfiwyd ar lechi a cherrig beddau’r 18fed ganrif – mae gen i gasgliad o dros 100 o luniau. Mae’r blynyddoedd yn cuddio’r beddau â chen a phridd, maent yn hollti ac yn erydu ond yn parhau i gynnig golwg ôl drwy’r canrifoedd – ac i fy hudo. Mae fy ngwaith yh gwneud defnydd o haenau; mae fy nghynfosau yn cofnodi hanes sydd wedi’i wreiddio yn y ddaeor ac maent fel pe baent yn gorchuddio neu’n dadorchuddio’r gorffenol.

Noddfa
Station Road
Rhosneigr
LL64 5QW
01407 810131

Rwyf yn artist morol – hynny yw mae’r rhan fwyaf o’m gwaith yn cynnwys themâu morol neu ddeunydd pwnc o ail-greadau hanesyddol, stêm, mordwyo ac yn y blaen, ond rwyf hefyd yn tueddu tuag at dirluniau arfordirol a rhai tirweddau yn gyffredinol. Rwy’n gweithio mewn olew, dyfrlliwiau, inc a pheth pastelau. Mae fy ngwaith wedi cael ei arddangos yn y Royal Society of Marine Artists yn Llundain. Mae arddangosfeydd hefyd yn Lerpwl ac wrth gwrs ar Ynys Môn.

Canolfan Ucheldre Centre
Millbank
Caergybi
LL65 1TE

Mae fy nghelfyddyd ffotograffiaeth a’m celfyddyd pren yn ffurf o ryddhad a therapi.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Pen y Clip
Druid Road
Menai Bridge
LL59 5BY
07970940833

Yn draddodiadol defnyddir y dull printio Gyotaku i ddarlunio pysgod. Mae’n cyfieithu i “rhwbio pysgod”. Dw i’n gwneud printiadau Gyotaku gan ddefnyddio rhywogaethau botaneg mor lleol lle’n bosib. Mae pob printiad yn waith llaw ac yn unigryw.

Agored drwy’r flwyddyn trwy drefniant ymlaen llaw.

Ebeneser Chapel School Room
Niwbwrch
01248 430729

Arddangosfa o baentiadau a llyfrau brasluniau’n dangos ffurfiau a strwythurau naturiol a grewyd gan wead caeau muriog, ffurfiadau craig hynafol gyda morluniau o glogwyni dramatig a systemau o dwyni tywod. Mae awyrgylchoedd sy’n newid yn barhaus yn rhoi her a symbyliada.

Beaumaris Jewellery Studio
20 Castle Street
Biwmares
LL58 8AP
01248 812146
07770249560

Dw i’n cynhyrchu amrywiaeth o emwaith aur ac arian yn fy stiwdio a galeri. Byddaf hefyd yn gwerthu gwaith dros 30 o gynllunwyr gemwaith annibynnol.

The Exchange
6 Church Street
Beaumaris
LL58 8AA
01248 853616
07720 103264

Dw i wedi bod yn gwneud potiau, yn arddangos ac yn gwerthu ledled y wlad ers rhai blynyddoedd. Byddaf yn defnyddio amrywiaeth o dechnegau i wneud darnau domestig, addurniadol a cherfluniol. Byddaf yn peintio gydag olew ac acrylig yn ogystal.

Ar agor trwy’r flwyddyn

The Exchange
6 Church Street
Biwmares
LL58 8AA
07971 602325

Dw i’n peintio’r byd naturiol mewn olew, acrylig a dyfrlliw gyda rhoi sylw penodol ar siâp a symudiad. Byddaf yn creu printiadau dylunio arwynebol o’r gwaith gwreiddiol a’u trosglwyddo ar ddeunydd, serameg, cardiau cyfarch a chynnyrch arall sydd ar werth yn fy siop .

Ar agor trwy’r flwyddyn

sort by last name or town
Mewngofnodi