Proffiliau Aelodau

sort by last name or town

THE ART STUDIO
The Bulkeley Hotel
Biwmares
LL58 8Aw
01248 490370
07531 384434

Gwaith wedi ei ysbrydoli gan ei ffydd a chan wead a lliw yn y tirwedd, coed a’r môr o gwmpas Ynys Môn. Peintiadau amlgyfrwng gan gynnwys sidan, dyfrlliw, pastel a batic. Yn cynnal gwersi a chlybiau yn wythnosol. Mae gweithdai ar gael. Artist preswyl yng Ngwesty’r Bulkeley.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

2 Beach Cottages
Malltraeth
LL62 5AT
01407 840512

Stiwdio fechan drawiadol yn edrych dros y foryd, yn llawn i’r ymylon o baentiadau bywydau gwyllt a thirluniau, llyfrau, printiau a chardiau. Mae gwaith Philip mewn dros 70 o lyfrau, llawer o gylchgronau ac mewn amryw o gasgliadau Brenhinol a Chenedlaethol a llawer o gasgliadau preifat.

Gaerwen Isaf Studio, Gaerwen Isaf Farm
Chapel Street
Gaerwen
LL60 6DN
01248 421353
07724 110139

Yn dathlu 22 mlynedd yn Stiwdio Galeri Gaerwen Isaf. Datblygiad cyffrous newydd yn defnyddio delweddau 2D o’r Tryloywder Tirluniau gyda fformat 3D. Mae peintiadau gwreiddiol, printiadau a chardiau lled-giwbaidd dal ar gael.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Pen Cefn
Llanbedrgoch
LL76 8NX
01248 450277
07909 226901

Teimlaf yn angerddol am anifeiliaid a’n tirwedd rhyfeddol. Rwyf wedi darganfod pastelau pastel yn ddiweddar ond rwyf hefyd yn mwynhau dyfrlliwiau ac olewau.

Stiwdio Refail
Bodedern
LL65 3SU
01407 740485

Dan ni, Brenda Jones a Tegwyn Francis Jones, yn cynhyrchu gwaith celf o ddiddordeb lleol. Mae gennym ni ddiddordeb yn hen hanes Ynys Môn ac mae rhai darnau
o waith yn ymwneud â’r iaith a diwylliant Cymraeg. Mae darnau eraill yn hollol fympwyol.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

David Hughes Community Centre, (back room)
1 Cadnant Court
Biwmares
LL58 8AL
075556 58963

Grŵp o artistiaid yw’r Straits Art Society sy’n paentio o bersbectifau unigol o dan arweiniad eu tiwtor Chris Hull gan ddefnyddio amrywiaeth o gyfryngau. Mae aelodau yn gwerthu eu gwaith yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, yn ystod ein harddangosfa flynyddol yn Biwmares.

The Candle Alchemist
Bwthyn Cannwyll
Dwyran
LL61 6RP
07770 894281

Canhwyllau cain sy’n arddangos dyluniadau unigryw a ysbrydolwyd gan yr ynys, ei thirwedd arfordirol a byd natur. Mae posibiliadau diddiwedd ffurf, lliw ac ansawdd i’w cael wrth weithio mewn cŵyr, gan wneud y broses o ddylunio cannwyll newydd yn rhywbeth hudol.

Ar agor drwy gydol y flwyddyn.

Hafdy
Lon Crecrist
Bae Trearddur
01407 861294

Mae Jules, sy’n turnio pren ers dros 20 mlynedd, yn cynhyrchu amrywiaeth helaeth o weithiau unigol ac anrhegion. Pren wedi ei ailgylchu y mae’n ei ddefnyddio’n bennaf, fel pyst ffensio, trawstiau derw a phren o longddrylliadau.

29 Stad Treaserth
Llangaffo
LL60 6NP
07342346955

Craig Taylor paints wildlife subjects (particularly birds) in a realistic style. He uses Acrylic, Oil, Watercolour and Gouache. He is a lifelong birdwatcher and a full member of the Association of Animal Artists.

Gamdda
City Dulas
LL70 9EX
01248 410154
07880 893635

Rwyf wedi bod yn ddylunydd/artist ar hyd fy oes. Gweithiaf mewn gwahanol gyfryngau gan gynnwys Acryligau, Dyfrliwiau, Olewau a chelf Brodwaith / Applique. Rwyf yn paentio neu’n pwytho beth bynnag sy’n fy ysbrydoli, ac mae hyn yn arwain at gymysgedd eclectig!

The Old Post Office
Llanfaelog
Ty Croes
LL63 5SS
01407 810243

Rwyf wedi cael fy ysbrydoli’n bennaf i bortreadu’r diwydiant mwyngloddio glo, a thirweddau diwydiannol lle bûm i’n gweithio am rai blynyddoedd. Rwyf bellach yn mwynhau cynhyrchu tirluniau a morluniau, gan weithio mewn olewau ar ganfas neu ysgrifbin ac inc.

Castle Street
Beaumaris
LL58 8AW
01248 810415

Cynnig arddangosfeydd celf dros dro gan artistiaid a ffotograffwyr lleol gyda chelf ar werth. Mae arddangosfeydd crefftus yn siop anrhegion y gwesty yn ategu pob arddangosfa.

Hawthorn Yard
14-16 High Street
Menai Bridge
LL59 5EE
07816 372801

Dw i’n grochenydd sy’n gwneud potiau a phlatiau lliwgar i’w defnyddio ar bwrdd cinio. Dw i’n mwynhau anwadalwch y broses danio, lle mae diffyg rheolaeth lawn o drawsnewidiad y clai a’r gwydreddau yn dod â bywiogrwydd i’r darn.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Tyddyn Oliver,
Hermon,
Bodorgan
LL62 5AD
07702614256

Mae Liz Toole yn beintiwr a gwneuthurwr printiau llawn amser ac mae’n amlwg gweld ei chariad at adar. Mae printiau sgrin a thoriadau leino Liz yn cael eu dylunio a’u hargraffu ganddi hi. Mae’n dangos ei phaentiadau a’i phrintiau mewn orielau ledled y DU.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

15 Cae Penrallt
Bae Trearddur
Holyhead Anglesey
01407 861762
07733 150187

Bae Trearddur. Gyferbyn â chartref nyrsio Fairways
trowch i mewn i ffordd Penrallt noeth i’r dde wrth y tro ac yna cymerwch y troad cyntaf i’r dde i Cae penrallt. Ni yw’r 2il droad ar y dde

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

*Neuadd Pentref

sort by last name or town
Mewngofnodi