Straits Arts Society

David Hughes Community Centre, (back room)
1 Cadnant Court
Biwmares
LL58 8AL
075556 58963

Grŵp o artistiaid yw’r Straits Art Society sy’n paentio o bersbectifau unigol o dan arweiniad eu tiwtor Chris Hull gan ddefnyddio amrywiaeth o gyfryngau. Mae aelodau yn gwerthu eu gwaith yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, yn ystod ein harddangosfa flynyddol yn Biwmares.

Mewngofnodi