Stiwdio Refail

Stiwdio Refail
Bodedern
LL65 3SU
01407 740485

Ewch oddi ar yr A55 ar gyffordd 4. Cymerwch y troad am Bodedern. Ewch i mewn i’r pentref a Stiwdio Refail ydi’r pedwerydd tŷ ar y chwith ar ôl Ysgol Uwchradd Bodedern.

Dan ni, Brenda Jones a Tegwyn Francis Jones, yn cynhyrchu gwaith celf o ddiddordeb lleol. Mae gennym ni ddiddordeb yn hen hanes Ynys Môn ac mae rhai darnau
o waith yn ymwneud â’r iaith a diwylliant Cymraeg. Mae darnau eraill yn hollol fympwyol.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Mewngofnodi
Online pharmacy Leader Pharma with the best prices in the United Kingdom.