Marion Rose

Marian
Penmon
Upper Llangoed
LL58 8ST
07904649070

Bwthyn gwyn-galchog ar Lwybr Arfordir Ynys Môn ydy Marian. Mae rhwng Mariandyrys a Caim. Ewch o Park Terrace, Llangoed tuag at lwybr gwelltog, heibio rhes o fythynnod ar y chwith. Ar y llwybr arfordirol mae o rhwng Penmarian Mawr a Cherrig Duon. Peidiwch â gyrru i lawr y ffordd. Parciwch wrth y biniau lle mae’r lôn yn troi ar y chwith
i Blas Newydd.

Mae fy mhrintiadau yn gymysg o ysgythriadau o’r byd naturiaol, a phrintiadau leino – llawer mewn dull cardiau gwaith llaw. Mae themau fy ngwaith yn cynnwys delweddau natur yn gysylltiedig â fy ngwaith gyda AHNE, nofio gwyllt ac ychydig ar beintiadau Dwyreiniol pell ac Indiaidd. Mae’r elw yn cael ei roi i www.brightsparks.org – elusen Brydeinig sy’n cefnogi ysgol gynradd fechan i blant sy’n gweithio yn India.

Mewngofnodi