Calx Creo

Oriel Ynys Môn
Llangefni
LL77 7TQ
01248 470703

Grŵp o artistiaid sy’n hoffi mynegi eu hunain trwy amrywiaeth o gyfryngau, ond sydd eto’n cael hyd i dir cyffredin mewn estheteg ac arddull. Sevan Nigogosian, Mick Brown, Chris Higson, Gethin Wavel, Sadie Williams.

Eleni maent wedi symud o’r stablau i’r prif le arddangos yn Oriel Ynys Môn.

Mewngofnodi