Retallick + Aston

90 Penlon
Menai Bridge
Anglesey
LL59 5NE
07497465106

Porthaethwy Stad Penlon ger diwedd y ffordd.
Wrth i chi ddod i lawr Penlon cadwch i’r chwith wrth
arwydd Cli-y-Graig. Tŷ pâr gwyn gyda rhif tŷ 90
ychydig o ddrysau i lawr ar y dde.

Mae cerfluniau a phaentiadau Dottie-may yn symbol o
themâu personol trwy fotiffau o chwilfrydedd naturiol
a’r ffigwr benywaidd. Mae gwaith Jonathan yn archwilio
natur, cof, a chanfyddiad trwy baentiadau olew haniaethol.

Mewngofnodi