Croeso!

Amcan Fforwm Celf Ynys Môn yw hyrwyddo’r celfyddydau ym Môn. Mae aelodaeth o’r Fforwm am ddim ac mae croeso i unrhyw un â diddordeb neu’n ymwneud â’r celfyddydau mewn unrhyw ffordd ymuno.

Mae’r tab Proffiliau Aelodau uchod yn rhestru’r holl aelodau cyfredol ynghyd â manylion o’u gwaith. Mae’r tab Stiwdios Agored yn rhoi manylion o Wythnosau Stiwdios ac Orielau Agored (23 Mawrth – 7 Ebrill 2024) gyda manylion o bawb sy’n cymryd rhan. Gellir gweld copi o’r 2024 Canllaw i lawr o fan hyn.5 Bydd yr Wythnosau Celfyddydau Perfformio nesaf yn cael eu cynnal dros y cyfnod 26 Hydref – 3 Tachwedd 2024, ac ar hyn o bryd maent yn cynnwys y rheini a gymerodd rhan yn y rhai diwethaf. Gobeithiwn y byddwch yr wybodaeth ar y wefan hon yn ddefnyddiol ichi ac, os nad ydych chi o Fôn, y bydd yn eich annog chi i ddod draw ac ymweld â’n hynys hardd sydd mor llawn o bobl greadigol!

Bydd hyn yn cynnwys yr ail Gŵyl Ffilm SeeMôr; manylion o dan y tab SeeMôr.

Newyddion diweddaraf:

AGLESEY OPEN STUDIOS 2024

Bydd arlunwyr, cerflunwyr, ffotograffwyr, gwneuthurwyr ffilm, gwneuthurwyr printiau, artistiaid gosod a chrefftwyr yn falch o’ch croesawu i’w stiwdios yn ystod ein Wythnosau Celf Môn (WCM): Wythnosau Stiwdios ac Orielau 23 Mawrth – 7 Ebrill 2024.
Mae Ynys Môn yn ynys brydferth. Dewch yma am wyliau – mwynhewch y traethau, y môr a’r tirwedd yn ogystal ag ymweld â’r artistiaid, a mwynhewch y teithiau.

Bydd ychwanegiadau a newidiadau na ellir eu hosgoi i’r Canllaw yn cael eu postio i:

ww.angleseyartsforum.org neu galwch i mewn i Ganolfan Ucheldre (01407 763 361)

Art and landscape walks

Mae rhaglen awyr agored eleni o deithiau cerdded a sgets boblogaidd wedi’i nodi isod. Bydd y teithiau cerdded yn cyfuno ymweliadau â stiwdios artistiaid â mewnwelediadau ar y ffordd i’r dirwedd a’r hanes, sy’n ysbrydoli llawer o’n hartistiaid. Rhoddir cyfarwyddyd ar deithiau cerdded braslunio, sydd felly’n addas ar gyfer dechreuwyr a’r rhai profiadol.

TAITH 1: DYDD SADWRN 23 MAWRTH 2024: Taith gerdded trwy stiwdio a thirwedd gyda tywysydd taith Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru, Caroline Bateson yn ardal Rhosneigr. Yn cychwyn ym Maes Parcio Traeth Porth Trecastell.

TAITH 2: DYDD SADWRN 30 MAWRTH 2024: Taith gerdded trwy stiwdio a thirwedd gyda’r tywysydd taith Kath Thomas yn cychwyn o faes parcio Priordy Penmon ac yn ymweld a stiwdios artistiaid cyfagos.

TAITH 3: DYDD SADWRN 6 EBRILL 2024:
Cancelled due to weather
Sgetsio yn yr awyr agored, a chrwydro trwy fywyd gwyllt ardal Porthaethwy gyda’r artist Christine Garwood a’r tywysydd aith Caroline Bateson yn cychwyn ym maes parcio Coed Cyrnol gyferbyn ag Amgueddfa Treftadaeth Menai.

TAITH 4: DYDD SUL 7 EBRILL 2024:
Cancelled due to weather
Taith gerdded trwy stiwdio a thirwedd gyda’r tywysydd taith cerdded Kath Thomas yn cychwyn ym maes parcio Canolfan Bentref Llangoed, ac yn ymweld a artistiaid yr ardal.

Changes to this year’s Open Studio’s guide 2024

Mae dau newid i lyfryn y Stiwdios Agored eleni

No 12 Aberlleiniog Sculpture Trail, Saturday 6 & Sunday 7 April – this event has been postponed due to the weather.

Both the Art and Landscape walks for this weekend, Saturday 6 & Sunday 7 April, have been cancelled due to the weather.

Rhif 58 Stan Brookfield – nodyn atgoffa wedi cau drwyddo draw oherwydd amgylchiadau personol esgusodol.

Helen Campbell – arddangoswr newydd yn Aberfraw. Mae gwybodaeth i’w chael yn y tab Stiwdios Agored ar y wefan hon.

Rhif 4 Anne Snaith of H’Artworks – will not now be open for the rest of the Open Studios as published.

SeeMôr Film Festival Anglesey 2024

Sadwrn 26 a Sul 27 Hydref

Gydag wyth categori o ffilmiau a wnaed yn lleol ac yn rhyngwladol:categorïau Môn, Ffôn, Dogfen, Artist, Ffuglen, Animeiddio a Cherddoriaeth.

Am fwy o wybodaeth am beth sy’n digwydd yn ystod y dydd ebostiwch Angharad at seemor@angleseyartsforum.org

This event is taking place at:
Ucheldre,
Holyhead,
Anglesey,
LL65 1TE
01407 763361

Mewngofnodi
Online pharmacy Leader Pharma with the best prices in the United Kingdom.