Croeso!

Amcan Fforwm Celf Ynys Môn yw hyrwyddo’r celfyddydau ym Môn. Mae aelodaeth o’r Fforwm am ddim ac mae croeso i unrhyw un â diddordeb neu’n ymwneud â’r celfyddydau mewn unrhyw ffordd ymuno.

Mae’r tab Proffiliau Aelodau uchod yn rhestru’r holl aelodau cyfredol ynghyd â manylion o’u gwaith. Mae’r tab Stiwdios Agored yn rhoi manylion o Wythnosau Stiwdios ac Orielau Agored (1 – 16 Ebrill 2023) gyda manylion o bawb sy’n cymryd rhan. Gellir gweld copi o’r 2023 Canllaw i lawr o fan hyn.5 Bydd yr Wythnosau Celfyddydau Perfformio nesaf yn cael eu cynnal dros y cyfnod Hydref /Tachwedd 2023, ac ar hyn o bryd maent yn cynnwys y rheini a gymerodd rhan yn y rhai diwethaf. Gobeithiwn y byddwch yr wybodaeth ar y wefan hon yn ddefnyddiol ichi ac, os nad ydych chi o Fôn, y bydd yn eich annog chi i ddod draw ac ymweld â’n hynys hardd sydd mor llawn o bobl greadigol!

Bydd hyn yn cynnwys yr ail Gŵyl Ffilm SeeMôr; manylion o dan y tab SeeMôr.

Newyddion diweddaraf:

SeeMôr Film Festival Anglesey

Sadwrn 21 Hydref 10am

Gydag wyth categori o ffilmiau a wnaed yn lleol ac yn rhyngwladol:categorïau Môn, Ffôn, Dogfen, Artist, Ffuglen, Animeiddio a Cherddoriaeth.

Am fwy o wybodaeth am beth sy’n digwydd yn ystod y dydd ebostiwch Angharad at seemor@angleseyartsforum.org

This event is taking place at:
Ucheldre,
Holyhead,
Anglesey,
LL65 1TE
01407 763361

Mewngofnodi