Telerau a’r Amodau

Darperir gwe-fan Fforum Gelf Ynys Môn ac unrhyw ddefnydd ohoni gan Fforum Gelf Ynys Môn, yn ôl y telerau a’r amodau canlynol:

1. Trwy ddefnyddio gwe-fan Fforum Gelf Ynys Môn rydych yn cytuno i gael eich rhwymo’n gyfreithiol gan y telerau a’r amodau, a fydd yn dod i rym wrth i chi ddefnyddio gwe-fan Fforum Gelf Ynys Môn am y tro cyntaf.

2. Gall Fforum Gelf Ynys Môn newid y Telerau a’r Amodau hyn unrhyw bryd trwy bostio newidiadau ar-lein. Dylech daro golwg ar y Telerau a’r Amodau hyn yn rheolaidd. Mae defnydd o we-fan Fforum Gelf Ynys Môn wedi i newidiadau i’r Telerau a’r Amodau gael eu postio yn golygu eich bod yn cytuno i gael eich rhwymo’n gyfreithiol gan y Telerau a’r Amodau newydd.
Hawlfraint

Cedwir pob hawl. Mae’r hawlfraint ar yr holl ddeunyddiau yn y fan hon yn perthyn i Fforum Gelf Ynys Môn © 2012 Fforum Gelf Ynys Môn.
Gwadiad

Mae Fforum Gelf Ynys Môn yn ymdrechu i sicrhau bod cynnwys y we-fan hon yn gywir a chyfredol ond nid yw’n derbyn unrhyw gyfrifoldeb dros gamgymeriadau neu hepgoriadau.

Nid yw Fforum Gelf Ynys Môn yn derbyn cyfrifoldeb dros unrhyw anghyfleustra, golled neu ddifrod yn deillio o ddefnydd neu anallu i ddefnyddio’r wybodaeth ar y we-fan hon.

Nid yw Fforum Gelf Ynys Môn yn derbyn cyfrifoldeb dros gynnwys gwefannau allanol ac ni ddylid tybio bod gwefannau o’r fath wedi eu cymeradwyo gennym ni.

vardenafil hydrochloride generic

© Fforum Gelf Ynys Môn | Site by Silverfen | Lluniau © yr artistiaid | cialis rx | Telerau a’r Amodau