Oriel Tegfryn Gallery

Cadnant Road
Porthaethwy
LL59 5EW
01248 715128

Oriel Tegfryn Gallery is conveniently located in Menai Bridge on the road leading towards Beaumaris.

Mae’r Oriel yn arbenigo mewn celf Gymreig gan arlunwyr amlycaf Cymru o’r gorffennol a’r presennol. Cynhelir arddangosfeydd unigol yn rheolaidd yn y brif oriel yn ogystal ag arddangosfeydd newidiol yn yr ystafelloedd eraill.

Ar agor drwy gydol y flwyddyn drwy apwyntiad.

Mewngofnodi