Oriel Rhosgoch

Oriel Rhosgoch
4 Bro Dawel
Rhosgoch
LL66 0AB
01407 831249
07469946126

O gyfeiriad Amlwch mae Lôn Bro Dawel ar y chwith ar ôl Tafarn Y Ring neu o’r dde o gyfeiriad Llangefni a Chaergybi. Mae blwch post coch ar fynediad y lôn.

Rydyn ni, Paul a Caz Westlake ac ein merch Bonnie Brace yn gweithio yn ein stiwdio yn Oriel Rhosgoch. Gwelir amrywiaeth fawr o gelf mewn gwahanol gyfrwng – tecstiliau, printiadau leino a ffotograffiaeth.
Agored 10am – 5pm.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw

Mewngofnodi