Oriel Amlwch

2 SEFTON BUILDINGS
LON GOCH
AMLWCH
LL68 9EN
07867475744

O stryd fawr Amlwch trowch i lawr y ffordd ger tafarn y Queen’s Head, rydym ymhellach i lawr ar y dde wrth ymyl spar.

Mae Oriel Amlwch yn llawn dop o ddarnau hardd wedi’u crefftio â llaw, sy’n ei gwneud yn gyrchfan hanfodol i ymwelwyr a phobl leol fel ei gilydd. Yn cael ei redeg gan dîm o wirfoddolwyr rydych yn sicr o gael croeso cynnes.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Mewngofnodi