Jean Houghland

Fron Newydd
Mountain
Caergybi
LL65 1YW
01407 760069

Once in Holyhead, turn left at Cenotauph and follow signs for South Stack. In Llaingoch, just after village hall/post office, take right up mountain, where road forks go right, then turn left and left again.

Mae gan fy ngwaith sail eang o ran testunau. Byddaf, trwy arsylwi, yn peintio’r ffigur dynol, y tirlun mynyddig, coed, creigiau, morluniau, rhaeadrau a blodau. Defnyddiaf ddyfrlliwiau, olewau, acrylig, inciau, collage a chyfryngau cymysg i greu peintiadau anarferol o bobl, gwisgoedd, atgofion, breuddwydion, bywyd llonydd, haniaethol, dehongliadau o leoedd a barddoniaeth.

Mewngofnodi