Eluned Tudor Grant

Hermitage
New Street
Biwmares
LL58 8ED
01248 810574

Next door to the Band School Room, Beaumaris.

‘Taith’ – Mae lliw yn holl bwysig ac yn wastad wedi bod wrth wraidd gwaith Lyn ac yn cael ei ddathlu ynddo. Ochr yn ochr â gwneud marciau mae’n un o’r elfennau sy’n fynegol yn ei rinwedd ei hun yn creu naws benodol , bwriad ac ystyr.

Mewngofnodi