Clare Calder Marshall

26 Chapel Street
Biwmares
LL58 8DS
01248 810781

On entering Beaumaris, pass the boatyard on your left, ahead is a very bright pink house. Just before this is Chapel Street. No 26 is the first small pink cottage on the left just after the small set of flats. Parking not available outside but on the road before Chapel street, or on the green.

Ar ôl rhedeg oriel gelf am 9 mlynedd, rwyf wedi caniatáu imi fy hun y cyfle i chwarae. Mae lloffa’r traethau’n cynnig posibiliadau diderfyn. Rwyf yn defnyddio darnau sydd wedi eu gwisgo gan y môr o lechi, metel rhydlyd a china, gan arwain at gerfluniau, mosaic ac animeiddio a hefyd osodiad a gafodd ei ysbrydoli gan ddymchwel siediau’r cychwyr yn Gallows Point, Biwmares.

Mewngofnodi