Chris Higson

Bryn Eglwys
Llandyfrydog
Llanerchymedd
LL71 8AH

From Llanerchymedd on the B5115 to Amlwch, take 1st right, at crossroads take a right, 3rd house on the left.

Mae fy null gweithio’n canolbwyntio ar ddiraddio, siawns ac anghyfannedd. Mae nodweddion fel pydredd, goleuni, graffiti hanesyddol a manylion ymylol yn aros yn onest a heb eu cyffwrdd. Mae diddordebau mewn lliw a hen ddiwylliannau’n cyfuno i greu dylanwad cefndirol ar fy ngwaith, boed mewn tynnu lluniau o ddiffeithdra neu natur yn pydru neu baentiadau mawr ar ddeunyddiau y cafwyd hyd iddynt.

Mewngofnodi