Brigitte Kern

Y Bwthyn
Llangoed
LL58 8SB
01248 490569

From Beaumaris go through Llangoed, cross bridge and up hill, two storey house on right with parking (lay-by) opposite.

Pan fyddaf yn tynnu llinell mae edrych a gweithredu’n rhyngweithio â’i gilydd, gyda’r llinell yn amgáu, torri i ffwrdd neu rannu. Dro arall fyddaf yn sgriblo cyfaint nes y dof i’r ymyl lle mae’r ddelwedd yn disgyn i’r bydysawd. Caiff y sgribliadau eu gwneud yn anymwybodol, ni allant ddweud celwydd, ni allant fod yn anghywir, ond maent yn fy nhynnu i mewn, yn ffurfio adeiladwaith – a gwneud synnwyr.

Mewngofnodi