Alan Knight

The Pritchard-Jones Institute
Pen-Dref Street
Niwbwrch
LL61 6SY
01248 342716
07890 461791

At the main crossroads in Newborough on the A4080 at the corner shop turn up Pen-Dref Street, opposite Church Street. Pritchard-Jones Institute is a short distance on the left.

Dw i wrth fy modd gyda dwysedd lliw a chyfoeth paent olew, gan daenu’r paent yn dew a heb ei wanhau, ac yn aml yn cymysgu’n uniongyrchol ar y cynfas. Fy nod yw dal realiti ffisegol natur, ei wead, lliw a drama’r golau. Môn yw fy ngwrthrych.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Mewngofnodi