Proffiliau Aelodau

sort by last name or town

Convent Lodge
Ucheldre Avenue
Caergybi
LL65 1RU
07854626830

Mae fy nghelf yn cael ei ddylanwadu gan hanes /tirlun Cymru ac wedi ysbrydoli’r cymeriadau ffermio, Gwyn a Gwawr. Dw i’n credu’n gryf mewn pŵer comedi i godi’r ysbryd ac yn aml yn cynnwys hynny yn fy ngwaith.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Ebeneser School Room
Niwbwrch
(English) 01248 440595

Credaf mewn darlunio a phaentio o astudiaethau llyfr brasluniau ‘yn y fan a’r lle’ heb ddefnyddio cymorthyddion ffotograffaidd. Yn fy mhrofiad i, yr unig ffordd o ymrwymo testun i bapur neu gynfas gyda rhywfaint o deimlad o awyrgylch, symudiad a golau cyfnewidiol yw trwy fod yn bresennol yno’n cymryd amser i amsugno a mwynhau’r pwnc.

07751 017157

Tiwtor dawns hunangyflogedig sy’n byw ym Mhorthaethwy yw Helen, a gafodd ei hyfforddi mewn Addysg Dawns yn California yn 2001. Mae hi wedi bod yn rhoi gwersi ers 2002, ac mae’n cynnal dosbarthiadau a chyrsiau lleol wythnosol mewn Salsa, Burlesque, Hip Hop/Dawns Stryd a dawnsio Affricanaidd.

Band Room
Mount Street
Porthaethwy
LL59 5BW
Chris Williams 07976 646547

Mae’r Band wrthi’n chwilio am aelodau newydd.


(English) Ffordd Penmynydd
(English) Llanfairpwllgwyngyll
(English) LL61 5JH
(English) 07769691416

(English) I am passionate about drawing and only work in dry media. My work focuses on figurative representation.

Ty’n-y-Caeau, Caim
Penmon
Biwmares
LL58 8SP
01248 490198
07929 492056

Yma, mae paentio a chreu printiau a cherfluniau’n archwilio syniadau o gof, lle a’r hunaniaeth. Caiff perthynas delweddaeth â haniaeth ei phrofi. Weithiau caiff gwaith ei ysbrydoli gan destun neu farddoniaeth, a gall geiriau dethol ymwreiddio o fewn ei wead, gan ffurfio ‘gronyn’ neu ‘weddill’; mae prosesau gweithio’n dod yn drosiad o’r cof.

Artspace
14 Stanley Street
Caergybi
LL65 1HG
01407 769106
07813 260561

Arlunydd proffesiynol yw Jacquie sydd wedi’i lleoli yn ‘ArtSpace’ yng Nghaergybi. Mae’n gweithio fel tiwtor gydag oedolion a phlant ac ar hyn gyda ‘Mind’ a Digartref
Ynys Môn ar brosiectau celf cymunedol yn ogystal a chynnal gweithdai celf i blant yng Nghanofan Ucheldre.

7 & 19 New Street
Porthaethwy
LL59 5HN
07753 195264

Hoffai Andrew Agace, Fernke van Gent a Mary Wilson eich gwahodd chi i weld a chymryd rhan mewn casgliad o weithiau, sy’n cynnwys paentiadau, darluniadau a pherfformiad. Mae croeso i bawb ohonoch i’r digwyddiad pedwar diwrnod hwn.

Bryn Eglwys
Llandyfrydog
Llanerchymedd
LL71 8AH

Trwy fy ngwaith rydw i wedi ceisio dangos nad cywirdeb manwl yw’r gwirionedd. Mae ynni cudd o fewn yr holl wrthrychau, pobl a lleoedd na all ffotograff ei ddal. Rydw i wedi archwilio’r cysyniad hwn yn my arddangosfeydd, yn fwyaf amlwg yn yr Academi Frenhinol Gymreig lle’r wyf yn ddiweddar wedi dod yr aelod ieuengaf erioed i gynrychioli Cymru a gweithio o dan nawdd y Tywysog Charles.

Awelon
Beach Road
Porthaethwy
LL59 5HE
01248 712834
07941 389508

Rwyf yn ddylunydd-wneuthurwraig o ddillad lliain, ffelt cyfoes wedi ei rowlio â llaw a ffelt nuno, sgarffiau, lapiadau, hetiau a chlustogau. Rwyf wedi bod yn gweithio gyda thecstilau yn yr ardal ers llawer blwyddyn.

2 SEFTON BUILDINGS
LON GOCH
AMLWCH
LL68 9EN
07867475744

Mae Oriel Amlwch yn llawn dop o ddarnau hardd wedi’u crefftio â llaw, sy’n ei gwneud yn gyrchfan hanfodol i ymwelwyr a phobl leol fel ei gilydd. Yn cael ei redeg gan dîm o wirfoddolwyr rydych yn sicr o gael croeso cynnes.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

2 SEFTON BUILDINGS
LON GOCH
AMLWCH
LL68 9EN
07867475744

Mae Oriel Amlwch yn llawn dop o ddarnau hardd wedi’u crefftio â llaw, sy’n ei gwneud yn gyrchfan hanfodol i ymwelwyr a phobl leol fel ei gilydd. Yn cael ei redeg gan dîm o wirfoddolwyr rydych yn sicr o gael croeso cynnes.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Canolfan Cefni Unit 1
11-13 High Street
Llangefni
LL77 7LT
01248 750005
07777 692033

Mae wyth o luniau gwreiddiol yn darlunio Syr Kyffin Williams RA, gan Karel Lek MBE, RCA, Malcolm Edwards RCA ac Ann Lewis RCA. Mae gennym hefryd Lyfrau Cristnogol Argraffiadau Cyfyngedig ar Hanes Methodistiaeth ym Môn o 1730 i 2011 gan yr Athro D Ben Rees, Lerpwl.

Oriel Ger-Y-Fenai
Holyhead Road
Llanfairpwll
LL61 5YQ
01248 541143
07720 877487

Mae’r Oriel newydd yn arddangos gwaith llawer o artistiaid gogledd Cymru. Mae gennym wahanol arddangosfeydd bob mis ac rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth fframio unswydd o safon uchel ar gyfer eich holl anghenion fframio lluniau. Gallwn eich sicrhau o grefftwaith o safon bob amser.

Oriel Môn
Llangefni
LL77 7TQ
01248 724444

Oriel Môn yw prif amgueddfa ac Oriel arddangos Ynys Môn. I’w chynulleidfa artistig, mae’r Oriel yn cynnig rhaglen ddeinamig o arddangosfeydd creadigol o bob math o ffurfiau celf, gan arddangos gwaith arlunwyr profiadol a thalentau ifanc fel ei gilydd.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn.

sort by last name or town
Mewngofnodi