Proffiliau Aelodau

sort by last name or town

Glanaber
Penysarn
Amlwch
01407 831230

Artist breifat iawn yw Veronica Knowles, mae ei thestunau bron i gyd yn canolbwyntio ar ei gardd ei hun, ei theulu, ei ffrindiau a’i hanifeiliaid. Er nad yw hi yn arddangos ei gwaith yn aml, mae ganddi ddarnau mewn casgliadau preifat a chyhoeddus.

(English) I create collage and assemblage art as little collections or scenes composed in shadow boxes.

I like to re-imagine a new meaning for ordinary and extraordinary objects.
My background is in Illustration, and I collect unlikely objects to create shrine like pictures/collages which have their own story or poem.

I received my BA in Art & Design from Newport College of Art, Wales.
I now have a studio on Anglesey.

I am a trained illustrator and I worked for Bangor University as an

Illustrator and book designer, before leaving to go and work in India for several years.

Fron Goch
Dwyran
Llanfairpwll
(English) LL61 6TQ
07502 122481

Dw i’n cynllunio ac yn gwneud gemwaith o emau anarferol. Caf fy ysbryoli gan dirwedd hardd a chwedlau hudol yr ynys. Caiff yr holl osodiadau arian eu gwneud o arian amrwd yn fy stiwdio a’r holl emau eu torri â llaw yn fy stiwdio.
Eleni byddaf yn cyfrannu elw yr holl emwaith i helpu ffoaduriaid o’r Ukraine.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Canolfan Ucheldre Centre
Millbank
Caergybi
LL65 1TE
01407 742519

Olew ar gynfas yw fy ngwaith yn bennaf. Dw i’n mwynhau paentio pob gwrthrych, yn enwedig rhai sy’n ymwneud â gogledd Cymru. Fel arlunydd sydd wedi ennill gwobrau am luniau o awyrennau, dw i’n ceisio adrodd hanes hedfan awyrennau yng Nghymru.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

9 Margaret Street
Biwmares
LL58 8DN
07586 026204

Darluniau llaw rydd, inc ar bapur a chynfas. Rwyf yn gwneud anrhegion personol, dyluniadau thematig, logo, symbolau, cynfasau o bob maint, dreigiau Cymreig anhygoel, a llawer mwy!

Cil Ynys
Longford Road
Caergybi
LL65 1TR

Iwan Lewis, sydd wedi graddio’n ddiweddar o’r Coleg Celf Brenhinol. Caiff fy nghyfrwng mynegiant ei herio gan angen i amau ei darddiad, o ddeall paentio trwy EG Spielberg i sgwrsio gyda Henri Rousseau trwy danc pysgod.

Carnedd, Lôn Uchaf
Brynsiencyn
Llanfairpwll
LL61 6UF
01248 430670
07845 789570

Wrth barhau gyda’m brwdfrydedd angerddol gyda phrintiau, byddaf yn mwynhau creu canfasau mawr gydag olewau yn yr haf. Bydd y gweithiau mawr a’r printiau’n cael eu harddangos yn ystod y Stiwdios Agored, yn ogystal â phortreadau collage diweddar.

Eden Emporium
2-6 Market Street
Caergybi
LL65 1UN
01407 812922
07778 416215

Caf fy ysbrydoli’n gyson gan yr amgylchedd naturiol gan ddarganfod prydferthwch yn y ffurfiau symlaf yn ogystal â’r tirweddau mwyaf dramatig. Rwyf yn hoff o arbrofi gyda amrywiol gyfryngau i fynegi gwead, lliw, naws ac awyrgylch boed hynny mewn paentiadau, ffotograffiaeth neu ddarnau crefft i ddehongli’r amgylchedd sydd o’m cwmpas.

Caim Art, Caim Cottage
Penmon
Biwmares
LL58 8SW
01248 490184
07719 617882

Mae fy ngwaith yn cynnwys morluniau a thirluniau sy’n lleol i Fôn a gogledd Cymru. Dw i’n gweithio mewn dyfrlliwiau ac olewau.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Capel Cefn Bach
Llanedwen
Llanfairpwll
LL61 6EQ
01248 716708
07881 526151

Mae fy ngwaith wedi datblygu mewn cylch: rydw i wedi ailddarganfod fy ngwreiddiau paentio ac rydw i’n creu paentiadau naratif ffigurol unwaith eto. Wrth gwrs, mae’r gwaith newydd hwn wedi cael ei ddylanwadau gan fy mhrofiad creadigol blaenorol ac rydw i’n mwynhau cynhyrchu gwaith fel hyn. Yn y paentiadau hyn, mae bywyd bob dydd yn ymgrwydro i dirweddau a lleoliadau cyfarwydd.

Rhosneigr Village Hall
High Street
Rhosneigr
LL64 5UQ
01407 811020
07851 361904

Paentio ynys Môn mewn olewau, gan ddangos yr amrywiaeth mawr o wead a thywydd yn y tirwedd.

Convent Lodge
Ucheldre Avenue
Caergybi
LL65 1RU
07854626830

Mae fy nghelf yn cael ei ddylanwadu gan hanes /tirlun Cymru ac wedi ysbrydoli’r cymeriadau ffermio, Gwyn a Gwawr. Dw i’n credu’n gryf mewn pŵer comedi i godi’r ysbryd ac yn aml yn cynnwys hynny yn fy ngwaith.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Ebeneser School Room
Niwbwrch
(English) 01248 440595

Credaf mewn darlunio a phaentio o astudiaethau llyfr brasluniau ‘yn y fan a’r lle’ heb ddefnyddio cymorthyddion ffotograffaidd. Yn fy mhrofiad i, yr unig ffordd o ymrwymo testun i bapur neu gynfas gyda rhywfaint o deimlad o awyrgylch, symudiad a golau cyfnewidiol yw trwy fod yn bresennol yno’n cymryd amser i amsugno a mwynhau’r pwnc.

07751 017157

Tiwtor dawns hunangyflogedig sy’n byw ym Mhorthaethwy yw Helen, a gafodd ei hyfforddi mewn Addysg Dawns yn California yn 2001. Mae hi wedi bod yn rhoi gwersi ers 2002, ac mae’n cynnal dosbarthiadau a chyrsiau lleol wythnosol mewn Salsa, Burlesque, Hip Hop/Dawns Stryd a dawnsio Affricanaidd.

Band Room
Mount Street
Porthaethwy
LL59 5BW
Chris Williams 07976 646547

Mae’r Band wrthi’n chwilio am aelodau newydd.

sort by last name or town
Mewngofnodi