Proffiliau Aelodau

sort by last name or town

Bulkeley Hotel
Biwmares
LL58 8AW
01248 810081
07748 440701

Mae Steven yn arbenigo mewn golygfeydd arfordirol. Gellir prynu cardiau cyfarch, printiau, paentiadau olew gwreiddiol a’r llyfr Llwybr Arfordir Môn gan yr oriel neu trwy’r wefan. Y noson agoriadol ar gyfer paentiadau newydd yn nos Wener 6 Ebrill, 7-9pm.

Clwyd Y Gog, 1 Tan Lôn
Glanrafon
Biwmares
LL58 8SY
01248 490265
07597 957315

Cefais fy magu ym Mhorthaethwy ac astudiais yn Lerpwl, Chelsea a’r RCA. Bûm yn gweithio fel darlunydd ac uwch ddarlithydd mewn colegau celf ac fel cyfarwyddwr
celf y cylchgrawn Raw Vision. Dw i’n paentio ar lechen, gan greu tirluniau a gemwaith wedi eu hysbrydoli gan Gymreictod.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

David Hughes Centre,
Biwmares
LL58 8AL
01248 490918

Fel artist amlddisgyblaethol sy’s byw yn Llangoed, Biwmares, ceisiaf ddal harddwch ein hynys, y moroedd a’r mynyddoedd y tu hwnt mewn amrywiaeth o ffurfiau. Arbrofaf gyda’r defnydd o liw, gwead, goleuni ac ychydig o ddigrifwch i greu fy nghelfyddyd.

Y Bwthyn
Llangoed
LL58 8SB
01248 490569

Pan fyddaf yn tynnu llinell mae edrych a gweithredu’n rhyngweithio â’i gilydd, gyda’r llinell yn amgáu, torri i ffwrdd neu rannu. Dro arall fyddaf yn sgriblo cyfaint nes y dof i’r ymyl lle mae’r ddelwedd yn disgyn i’r bydysawd. Caiff y sgribliadau eu gwneud yn anymwybodol, ni allant ddweud celwydd, ni allant fod yn anghywir, ond maent yn fy nhynnu i mewn, yn ffurfio adeiladwaith – a gwneud synnwyr.

4 Mona Lodge
Mona Street
Amlwch
LL68 9AS
01407 831688

Ffotograffydd sy’n gweithio ar ddetholiad amrywiol o “Gyfansoddweithiau Celfyddyd Gain” yn rhai Swreal, Canoloesol, y Dadeni, Ceffylau a chelfyddyd ffantasi Gothig. Detholiad o argraffiadau cyfyngedig fforddiadwy o gelf ar werth yn Oriel / Stiwdio preifat Raymond. Edrychaf ymlaen at eich gweld, croeso i bawb.

2 Field Street
Valley
Caergybi
LL65 3EG
01407 749236
07920 120496

Mae gen i hoffter angerddol o liw a gwead, a dw i’n cynhyrchu gwaith sy’n adlewyrchu hyn. Fy ngobaith yw ei fod yn cyfleu’r optimistiaeth a’r gorfoledd dw i’n eu teimlo am yr hyn sydd gan y byd i’w gynnig, ac yn codi’r ysbryd yn yr un ffordd â phan dw i’n paentio.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

The Pritchard-Jones Institute
Pen-Dref Street
Niwbwrch
LL61 6SY
01248 342716
07890 461791

Dw i wrth fy modd gyda dwysedd lliw a chyfoeth paent olew, gan daenu’r paent yn dew a heb ei wanhau, ac yn aml yn cymysgu’n uniongyrchol ar y cynfas. Fy nod yw dal realiti ffisegol natur, ei wead, lliw a drama’r golau. Môn yw fy ngwrthrych.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Glanaber
Penysarn
Amlwch
01407 831230

Mae Mike Knowles yn darlunio a phaentio’r tirlun sy’n amgylchynu ei gartref a hefyd y ffurf dynol, yn aml yn y dosbarthiadau bywyd a gynigir gan Brifysgol Cymru Bangor lle mae’n Ymgynghorydd Celfyddydau Cain ar hyn o bryd. Mae wedi cynnal sawl arddangosfa ac mae ganddo waith mewn nifer o gasgliadau preifat a chyhoeddus.

Glanaber
Penysarn
Amlwch
01407 831230

Artist breifat iawn yw Veronica Knowles, mae ei thestunau bron i gyd yn canolbwyntio ar ei gardd ei hun, ei theulu, ei ffrindiau a’i hanifeiliaid. Er nad yw hi yn arddangos ei gwaith yn aml, mae ganddi ddarnau mewn casgliadau preifat a chyhoeddus.

(English) I create collage and assemblage art as little collections or scenes composed in shadow boxes.

I like to re-imagine a new meaning for ordinary and extraordinary objects.
My background is in Illustration, and I collect unlikely objects to create shrine like pictures/collages which have their own story or poem.

I received my BA in Art & Design from Newport College of Art, Wales.
I now have a studio on Anglesey.

I am a trained illustrator and I worked for Bangor University as an

Illustrator and book designer, before leaving to go and work in India for several years.

Fron Goch
Dwyran
Llanfairpwll
(English) LL61 6TQ
07502 122481

Dw i’n cynllunio ac yn gwneud gemwaith o emau anarferol. Caf fy ysbryoli gan dirwedd hardd a chwedlau hudol yr ynys. Caiff yr holl osodiadau arian eu gwneud o arian amrwd yn fy stiwdio a’r holl emau eu torri â llaw yn fy stiwdio.
Eleni byddaf yn cyfrannu elw yr holl emwaith i helpu ffoaduriaid o’r Ukraine.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Canolfan Ucheldre Centre
Millbank
Caergybi
LL65 1TE
01407 742519

Peter Alexander Lane AGavA. Fel Aelod Cyswllt o’r ‘Guild of Aviation Artists’ mae fy mhrif ffocws ar beintio ar y thema o Hanes Hedfan Cymru.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

9 Margaret Street
Biwmares
LL58 8DN
07586 026204

Darluniau llaw rydd, inc ar bapur a chynfas. Rwyf yn gwneud anrhegion personol, dyluniadau thematig, logo, symbolau, cynfasau o bob maint, dreigiau Cymreig anhygoel, a llawer mwy!

The Red Studio
Caim, Penmon
Beaumaris
LL58 8SP
07715 548924

Mae Lydia yn cyfuno Kolrosing a dyluniadau cain i ddal delweddau botanegol ar bren. Gan ddefnyddio dulliau gweithio pren traddodiadol, mae Lydia yn cyflwyno gwaith wedi’i ysbrydoli gan gasgliadau sbesimenau Fictoraidd.

Yn ogystal â dyddiau sydd ar agor yn ystod yr Wythnosau rydw i ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy apwyntiad ymlaen llaw.

Cil Ynys
Longford Road
Caergybi
LL65 1TR

Iwan Lewis, sydd wedi graddio’n ddiweddar o’r Coleg Celf Brenhinol. Caiff fy nghyfrwng mynegiant ei herio gan angen i amau ei darddiad, o ddeall paentio trwy EG Spielberg i sgwrsio gyda Henri Rousseau trwy danc pysgod.

sort by last name or town
Mewngofnodi
Online pharmacy Leader Pharma with the best prices in the United Kingdom.