Proffiliau Aelodau

sort by last name or town

21 Frondeg
Llandegfan
Porthaethwy
LL59 5TN
01248 713402

Arlunydd yw Jasmine sy’n canolbwyntio’n bennaf ar baentio anifeiliaid, yn enwedig ceffylau. Gan weithio mewn amrywiaeth o gyfryngau, mae hi’n ymdrechu i ddal prydferthwch, ysbryd ac ysblander y ceffyl a ddarlunia. Mae hefyd yn paentio portreadau o anifeiliaid anwes, da byw a golygfeydd gwledig/amaethyddol. Mae gwaith celf gwreiddiol wedi ei gomisiynu a rhai printiau nifer cyfyngedig ar gael.

Ebeneser Chapel School Room
Niwbwrch
LL61 6WG
01248 430508

Daw fy ysbrydolaeth o liw yn hytrach nag o’r gwrthrych. Rwyf yn paentio, gan ddefnyddio cyfryngau cymysg, yn gwneud gemwaith mwclis ac yn gweithio gyda phaent, gwydr dichroic, mosaic, ffabrig sidan, cŵyr (ymlosgol), tywod, a polystyrene. Rwyf yn mwynhau arbrofi ac ar hyn o bryd rwyf yn gweithio ar ddarluniau am droell fwclis.

8 Tyddyn Fadog
Benllech
LL74 8SL
07738 434527

Arlunydd sydd wedi dysgu fy hun ydw i, sy’n cymysgu’r haniaeth gynrychioliadol o liw, a’r elfennau gweadog i greu darn unigryw o waith a fydd yn dod yn ganolbwynt ac yn destun trafod pan gaiff ei arddangos. Roedd lleoliadau fy arddangosfeydd y llynedd yn cynnwys Arddangosfa Agored yr Academi Freninol Gymreig yng Nghonwy, Amgueddfa Gwynedd a Chanolfan Ucheldre. Galwch i mewn am baned.

Tan Y Pentre Mawr
Llangoed
Biwmares
LL58 8RY
01248 490212

Dw i’n gweithio mewn arddull graffeg gan ddefnyddio ystod eang o ddefnyddiau.

Ar agor drwy gydol y flwyddyn.

Sarym
Porth Y Felin
Caergybi
LL65 1BG
01407 762230
07445 379831

Mae fy stiwdio wedi’i lleoli yn yr ardd a dyna lle rydw i’n gweithio ac yn arddangos fy nghelf. Rwy’n paentio tirluniau o Ynys Môn a Gwynedd mewn acrylig, olew a dyfrlliw a minnau hefyd yn ymgymryd â chomisiynau.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Bonc
Dothan
Ty Croes
LL65 5UT
01407 720962

Dros 30 mlynedd fel ennillydd gwobrau artist tecstiliau a chynllunydd. Rwyf yn cael fy ysbrydoli gan arfordir a thir gyda naws cyfoes. Peintiadau sidan a gwaith celf appliqué, printiadau cyfyngedig ac agored, cardiau, mygiau a chôsteri.
Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

2 Stad Minffordd
Tynygongle
Benllech
LL74 8QG
01248 853104
07511 967366

Arfordiroedd ac awyr ym mhob tywydd wedi eu paentio mewn olewau ac fel arfer ar y traeth. Mae pobl a phortreadau hefyd o ddiddordeb imi, yn enwedig wedi eu paentio’n fyw. Dewch i weld!

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Bwlch
Mynydd Bodafon
Llanerchymedd
LL71 8BG
01248 471115

Rwyf wrth fy modd yn cerfio carreg er gwaethaf y ffaith ei fod yn gyfrwng araf a chaled. Teimlaf y dylai cerfiadau carreg gynnig profiad gweledol a chyffyrddol. Mae’r ysbrydoliaeth i’m gwaith yn naturiaethol i raddau helaeth ac efallai ei fod yn dod o’r garreg ei hun cyn ei thorri, neu o ddelweddau a welaf wrth gerdded o gwmpas Môn.

Canolfan Ucheldre Centre
Millbank
Caergybi
LL65 1TE
01678 530413

Cynhelir Grŵp Portreadu yn Ucheldre ar 21/4/ 22 (10yb – 1yp). Mae Stiwdio Pen y Braich, Llandderfel, Bala,
LL23 7PY ar agor drwy’r flwyddyn. Cysylltwch i drefnu apwyntiad os gwelwch yn dda. Byddaf bob amser yn brwydro gydag anawsterau technegol i fynegi syniadau – mae pob pwnc yn bosib.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Swyn-yr-Afon
Llanbedrgoch
LL67 8SQ
07795567689

Mae gwaith John yn ymgais i egluro’r byd o’i cwmpas. Mae gwaith Janet yn archwilio bydoedd mewnol ac allanol. Bydden nhw’n arddangos delweddau wedi’u paentio, printiau, tecstilau, ffotograffau, cerameg a dodref n.

Yn ogystal â dyddiau sydd ar agor yn ystod yr Wythnosau rydw i ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy apwyntiad ymlaen llaw.

Llanfaelog Village Hall
Llanfaelog
Rhosneigr
LL63 5TY
01407 810101
07443 459907

Cipolwg o fywyd o fewn ac o gwmpas ynys hardd Môn, sy’n cynnwys ymwelwyr, bywyd gwyllt, y bensaernïaeth a golygfeydd rhyfeddol a gai eu darlunio mewn amrywiaeth o wahanol gyfryngau, printiau, DVDs a gemwaith.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Rhosneigr Village Hall
High Street
LL64 5UQ
07792145271

Fel person newydd-ddyfodiad i beintio, rydw i wrth fy modd yn archwili’r golygfeydd newidiol cyson yng Ngogledd Cymru drwy’r arddull anrhagweladwy
o ddefnyddio dyfrliw. Mae golygfeydd y moroedd anferthol a’r mynyddoedd yn ddramatic ac yn gysurus ar y cyd, ac mae’r chwiw a’r syndod yn y manylion bach.

Ar agor trwy’r flwyddyn

20 Rating Row
Biwmares
LL58 8AF
01248 810218
07730 408891

Artist proffesiynol, dylunydd a darlithydd coleg ers 1962. Wedi gweithio yn Japan yng nghanol yr 1960au. Uwch-ddarlithydd yn y Central Saint Martins tan 2005. Aelod o Academi Cambria. I’w weld mewn gardd â mynediad hawdd iddi: printiau, cerflunwaith, llyfrau brasluniau.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Rhosneigr Village Hall
High Street
Rhosneigr
LL64 5UQ
01407 811248
07710 468792

Mae AOS yn rhoi cyfle i mi chwarae gyda ffotograffiaeth yn hytrach na dilyn briff. Eleni
dwi’n troi’n 60. Rwyf yn defnyddio ffotograffiaeth i fynegi sut dwi’n teimlo am hyn. Bydd prosiectau o flynyddoedd blaenorol yn cael eu harddangos hefyd.

Agored drwy’r flwyddyn trwy drefniant ymlaen llaw.

Cilbwch
Rhoscolyn
LL65 2NQ
01407 860244
07747 697842

Mae fy paentiadau wedi eu gwreiddio yn cymeriad tirlun ac adeiladau yr ardal. Mae nhw wedi selio ar brasluniau
a wnaed yn y man a’r lle mewn pensal, siarcol, dyfrliw, acrylig a cyfryngau cymusg.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

sort by last name or town
Mewngofnodi
Online pharmacy Leader Pharma with the best prices in the United Kingdom.