Proffiliau Aelodau

sort by last name or town

The Laundry Studio
Brynddu
Llanfechell
LL68 0RT
01407 710245
07941780479

Ffotograffiaeth, printiadau, gosodiadau a llyfrau, gan gynnwys gwaith a ddangoswyd yn Siapan a’r Eisteddfod Genedlaethol. Gweithiau ar newidiadau hinsawdd a phŵer niwcliar.

Canolfan Beaumaris
Rating Row
Biwmares
LL58 8AL
01248 355593

(English) Our Saturday morning workshops help young people to develop communication and theatre skills within a friendly and supportive environment. Using voice, movement, improvisation, mime and script work, to build confidence and encourage teamwork, our members also enjoy considerable success within annual LAMDA exams.

Rhosneigr Village Hall
High Street
Rhosneigr
LL64 5UQ
07590 550230

Ffotograffiaeth stryd o Fôn ac o amgylch y byd.

Gwyndaf
Penmon
Llangoed
LL58 8SN
01248 490162
07949 032272

Dw i bob amser wedi gweithio mewn tecstiliau ond dw i bellach yn cyfuno fy hoffter o frethynnau gyda chelf wrth greu lluniau tecstiliau, tirluniau a bagiau. Mae llawer o fy eitemau yn defnyddio harddwch naturiol golygfeydd lleol.

2 Bryn Awelon
Llandegfan
Porthaethwy
LL59 5TG
01248 713107
07890 59893

Artist a Dylunydd. Paentio tirluniau ac adeiladau yn
eu hamgylchedd naturiol. Darlunydd pensaernîol o
dai modern a hynafol. Gweithio tuag at arddangosfa o
luniadau a phaentiadau pensaernïol o dref Biwmares.

2 Bryn Awelon
Llandegfan
Porthaethwy
LL59 5TG
01248 713107
07817 586264

Gwneuthurwr printiau a phaentiwr celfyddyd gain sy’n gweithio ar hyn o bryd ar gyfres o ddelweddau seiliedig ar goed a daeareg. Mae’r printiau lliw 4-plât yn gyfuniad o carborundum a photopolymer. Mae’r paentiadau diweddar ar ddarnau siapiau organig o bren.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Bryn Eglwys
Llandyfrydog
Llanerchymedd
LL71 8AH

Mae fy null gweithio’n canolbwyntio ar ddiraddio, siawns ac anghyfannedd. Mae nodweddion fel pydredd, goleuni, graffiti hanesyddol a manylion ymylol yn aros yn onest a heb eu cyffwrdd. Mae diddordebau mewn lliw a hen ddiwylliannau’n cyfuno i greu dylanwad cefndirol ar fy ngwaith, boed mewn tynnu lluniau o ddiffeithdra neu natur yn pydru neu baentiadau mawr ar ddeunyddiau y cafwyd hyd iddynt.

Y Bwthyn
Llangoed
LL58 8SB
01248 490569

Mae llif, haenau, siawns a chwarae yn gysyniadau sy’n gynhenid i’m gwaith, ac ar lefel fwy gwibiog, yr aruchel, llonyddwch mewn symud, agosrwydd mewn pellter, paradocs tawelwch.

Rhos Uchaf
Llansadwrn
LL59 5SR
01248 716843
07901 807987

Dw i’n gweithio gyda ffotograffiaeth, technoleg a deunyddiau. Mae gen i ddiddordeb yn y byd naturiol, gan gynnwys ni’n hunain, a’r effaith mae technoleg yn ei gael ar ein bywydau. Byddaf yn rhannu fy stiwdio agored gyda Liesbeth Williams.

Caergybi
LL65 1NP
01407 762219

Bob blwyddyn mae Ysgol Uwchradd Caergybi’n perfformio sioe gerdd. Mae disgyblion trwy’r holl ysgol yn cymryd rhan a hefyd yn helpu gyda’r band, y tu ôl i’r llwyfan, gwisgoedd a cholur, golau a sain. Eleni, y cynhyrchiad yw’r sioe hynod boblogaidd Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat.

Fron Newydd
Mountain
Caergybi
LL65 1YW
01407 760069

Mae gan fy ngwaith sail eang o ran testunau. Byddaf, trwy arsylwi, yn peintio’r ffigur dynol, y tirlun mynyddig, coed, creigiau, morluniau, rhaeadrau a blodau. Defnyddiaf ddyfrlliwiau, olewau, acrylig, inciau, collage a chyfryngau cymysg i greu peintiadau anarferol o bobl, gwisgoedd, atgofion, breuddwydion, bywyd llonydd, haniaethol, dehongliadau o leoedd a barddoniaeth.

01407 762094

Rwyf yn darlunio storïau, barddoniaeth, a phenillion digrif mewn pastelau, 3D, pin ac inc. Trosglwyddir y delweddau hyn ar CD gydag adroddiad i greu sioe sleidiau gydag effeithiau sain. Maent yr un mor addas ar gyfer darlunio llyfrau.

22 Maes Geraint
Pentraeth
LL75 8UN
01248 450138
07881 767088

Dwi’n pleseru mewn sylwi pethau beunyddiol syml, y storiau sy’n chwarae allan o’mlaen, drychmygol neu beidio, tra dwi, yn fy ‘nhwrn yn edrych or tu allan yn ddisylw. I’r sylwedydd damweiniol, faswn yn hoffi meddwl bod fy ’ngwaith yn taro ar gyflwr dynoliaeth mewn rhyw ffordd bach.

21 Frondeg
Llandegfan
Porthaethwy
LL59 5TN
01248 713402

Arlunydd yw Jasmine sy’n canolbwyntio’n bennaf ar baentio anifeiliaid, yn enwedig ceffylau. Gan weithio mewn amrywiaeth o gyfryngau, mae hi’n ymdrechu i ddal prydferthwch, ysbryd ac ysblander y ceffyl a ddarlunia. Mae hefyd yn paentio portreadau o anifeiliaid anwes, da byw a golygfeydd gwledig/amaethyddol. Mae gwaith celf gwreiddiol wedi ei gomisiynu a rhai printiau nifer cyfyngedig ar gael.

Ebeneser Chapel School Room
Niwbwrch
LL61 6WG
01248 430508

Daw fy ysbrydolaeth o liw yn hytrach nag o’r gwrthrych. Rwyf yn paentio, gan ddefnyddio cyfryngau cymysg, yn gwneud gemwaith mwclis ac yn gweithio gyda phaent, gwydr dichroic, mosaic, ffabrig sidan, cŵyr (ymlosgol), tywod, a polystyrene. Rwyf yn mwynhau arbrofi ac ar hyn o bryd rwyf yn gweithio ar ddarluniau am droell fwclis.

sort by last name or town
Mewngofnodi