Proffiliau Aelodau

sort by last name or town

Siop Mechell
Llanfechell
LL68 0RA
01407 710245
07941 780479

Mae Caffi Siop Mechell wedi ennill tir ledled yr ynysenw da am ei arddangosfeydd chwarterol o leol artistiaid ochr yn ochr â bwyd rhagorol, cyfeillgar awyrgylch a siop grefftau. Mae Jane Evans yn dangos ei phrintiau Gyotaku.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw

26 Chapel Street
Biwmares
LL58 8DS
01248 810781

Ar ôl rhedeg oriel gelf am 9 mlynedd, rwyf wedi caniatáu imi fy hun y cyfle i chwarae. Mae lloffa’r traethau’n cynnig posibiliadau diderfyn. Rwyf yn defnyddio darnau sydd wedi eu gwisgo gan y môr o lechi, metel rhydlyd a china, gan arwain at gerfluniau, mosaic ac animeiddio a hefyd osodiad a gafodd ei ysbrydoli gan ddymchwel siediau’r cychwyr yn Gallows Point, Biwmares.

Cae Merddyn, Caim
Penmon
Biwmares
LL58 8SR
01248 491915

Mae Susanna a Phil Callaghan yn artistiaid mewn pren: yn troi a cherflunio pren caled o ffynonellau lleol yn siapiau organig wedi’u hysbrydoli gan fywyd gwyllt, cefn gwlad a’r môr.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Oriel Ynys Môn
Llangefni
LL77 7TQ
01248 470703

Grŵp o artistiaid sy’n hoffi mynegi eu hunain trwy amrywiaeth o gyfryngau, ond sydd eto’n cael hyd i dir cyffredin mewn estheteg ac arddull. Sevan Nigogosian, Mick Brown, Chris Higson, Gethin Wavel, Sadie Williams.

Eleni maent wedi symud o’r stablau i’r prif le arddangos yn Oriel Ynys Môn.

Llys Llewelyn
Chapel Street
Aberffraw
LL63 5BQ
07858463410

Rwy’n treulio’r rhan fwyaf o fy amser yn Ynys Môn a Saddleworth yn y Pennines ac yn cael fy ysbrydoli gan y dirwedd hardd o’m cwmpas.
Rwy’n aelod o Grŵp Celf Saddleworth, gweithdy West Yorkshire Print a hefyd yn paentio’n flynyddol gyda Grŵp Rhyngwladol Plein Aire
artistiaid -Les Journees des peintures.
Rwy’n gweithio mewn sawl cyfrwng gwahanol yn cael hwyl yn arbrofi mewn cyfryngau cymysg – olew; dyfrlliw; acrylig; siarcol a thechnegau ysgythru ac argraffu amrywiol.

2 Plashyfryd
Longford Road
Caergybi
LL65 1TU
01407 765464
07967 680214

(English) I love painting, the thrill of turning a blank white canvas into something unique, the way time just flies by while I’m painting and the joyness I feel when I get complimented on or sell my work. I use acrylic on canvas and prefer painting large paintings. I am happiest painting people but often get commissions for pet portraits and houses.

Beaumaris Leisure Centre
Rating Row
Biwmares
LL58 8AL
01248 670685

Gwaith grŵp o photograffwyr sydd yn aelodau o glybiau yn Gogledd Cymru. Bydd gwaith pawb yn wahanol.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

1 Cadnant Court
Biwmares
LL58 8AL
01407 763361

Yn ystod yr Wythnosau Stiwdios Agored mae’r Fforwm Gelf yn arddangos o leiaf un darn o waith gan bob un o’r artistiaid sy’n cymryd rhan. Cyfle i weld pa stiwdios yr hoffech ymweld â nhw ac i gael gwybodaeth a chyngor pellach.

Canolfan Ucheldre Centre
Millbank
Caergybi
LL65 1TE
01407 763361

Mae Ucheldre yn rhaglennu digwyddiadau, cyngherddau, ffilmiau, darllediadau lloeren, arddangosfeydd, cymdeithasau a gweithdai drwy gydol y flwyddyn. Yn ystod Wythnosau Celf Ynys Môn mae’n arddangos gwaith gan artistiaid sy’n cymryd rhan, ynghyd â gweithdai.

Ar agor drwy gydol y flwyddyn.

(English) 07857 653902

Rwyf yn mwynhau amrywio fy ngwaith artistig rhwng dal harddwch Môn mewn paentiadau traddodiadol a 2/3D. Darnau o gelfyddyd gain mewn amrywiaeth o ddeunyddiau, sy’n seiliedig ar gysyniadau’n cynnwys biodechnoleg. Rwyf hefyd yn emydd ac yn gweithio ar gyfresi newydd o ddarnau arian. Mae arfordir Môn yn ysbrydoli llawer o’m gwaith.

01248 713220

(English) The Castle Players Amateur Dramatic Society is a registered charity based in Beaumaris, dedicated to bringing theatre and the arts to the community of South-East Anglesey. We produce three productions each year and welcome new members at any time. Rehearsals take place twice a week, with extra sessions as required for performances. Plays/pantomimes are performed in Beaumaris Town Hall. Follow us on social media- FB Page – The Castle Players ADS and Twitter – @castle_Players.

Ticket sales and further information from the website and online box office at: http://castleplayersbeaumaris.org.uk/

Ursula Jones 01248 724976

Rydym yn chwarae ar sail elusennol, ni fyddwn yn codi ffi ond byddwn yn derbyn cyfraniadau ar gyfer talu costau. Rydym wedi chwarae mewn hosbisau (Biwmares, Caernarfon), cartrefi hen bobl, garddwestai (Rotari, Plas Newydd) gwasanaethau carolau, i’r W.I, yn Oriel Ynys Môn ac ati.

Ebeneser School Room
Niwbwrch
01248 440833

Ymateb personol i’r cyfan sy’n ei hamgylchynu ni gan ddefnyddio amrywiol gyfryngau paentio. Taith, ysgogol, bleserus a rhwystredig – a ydym bron â chyrraedd?

54 Cil Y Graig
Llanfairpwll
LL61 5NZ
01248 714412
07754 792985

Rwyf yn weddol newydd i fyd celf ac rwyf wedi bod yn canolbwyntio ar dorri fy nghwys fy hun wrth ddatblygu fy arddull fy hun. Rwyf yn paentio gyda theimlad ac yn ddigymell gan gofleidio’r broses greadigol o fynegiant haniaethol yn ogystal â datblygu fy hoffter o collage a gwneud printiau.

Carreglefn
Amlwch
LL68 0PW
01407 710338
07798 915248

Mae fy agwedd tuag at fy ngwaith wedi dod yn fwy sensitif o’r hyn yr ydw i’n ei wneud a pham yr ydw i’n ei wneud. O ganlyniad, rydw i’n defnyddio deunyddiau lleol – yn glai, mwynau, ocsidau a lludw pren – yn fy slipiau a’m gwydredd. Mae gwydredd hallt fel petai’n pwysleisio ac yn ategu natur rhywfaint yn anwadal y deunyddiau amrwd hyn.

sort by last name or town
Mewngofnodi
Online pharmacy Leader Pharma with the best prices in the United Kingdom.