Proffiliau Aelodau

sort by last name or town

Oriel Ynys Môn
Llangefni
LL77 7TQ
01248 470703

Grŵp o artistiaid sy’n hoffi mynegi eu hunain trwy amrywiaeth o gyfryngau, ond sydd eto’n cael hyd i dir cyffredin mewn estheteg ac arddull. Sevan Nigogosian, Mick Brown, Chris Higson, Gethin Wavel, Sadie Williams.

Eleni maent wedi symud o’r stablau i’r prif le arddangos yn Oriel Ynys Môn.

2 Plashyfryd
Longford Road
Caergybi
LL65 1TU
01407 765464
07967 680214

(English) I love painting, the thrill of turning a blank white canvas into something unique, the way time just flies by while I’m painting and the joyness I feel when I get complimented on or sell my work. I use acrylic on canvas and prefer painting large paintings. I am happiest painting people but often get commissions for pet portraits and houses.

Beaumaris Leisure Centre
Rating Row
Biwmares
LL58 8AL
01248 670685

Gwaith grŵp o photograffwyr sydd yn aelodau o glybiau yn Gogledd Cymru. Bydd gwaith pawb yn wahanol.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

1 Cadnant Court
Biwmares
LL58 8AL
01407 763361

Yn ystod yr Wythnosau Stiwdios Agored mae’r Fforwm Gelf yn arddangos o leiaf un darn o waith gan bob un o’r artistiaid sy’n cymryd rhan. Cyfle i weld pa stiwdios yr hoffech ymweld â nhw ac i gael gwybodaeth a chyngor pellach.

Canolfan Ucheldre Centre
Millbank
Caergybi
LL65 1TE
01407 763361

Mae Ucheldre yn rhaglennu digwyddiadau, cyngherddau, ffilmiau, darllediadau lloeren, arddangosfeydd, cymdeithasau a gweithdai drwy gydol y flwyddyn. Yn ystod Wythnosau Celf Ynys Môn mae’n arddangos gwaith gan artistiaid sy’n cymryd rhan, ynghyd â gweithdai.

Ar agor drwy gydol y flwyddyn.

(English) 07857 653902

Rwyf yn mwynhau amrywio fy ngwaith artistig rhwng dal harddwch Môn mewn paentiadau traddodiadol a 2/3D. Darnau o gelfyddyd gain mewn amrywiaeth o ddeunyddiau, sy’n seiliedig ar gysyniadau’n cynnwys biodechnoleg. Rwyf hefyd yn emydd ac yn gweithio ar gyfresi newydd o ddarnau arian. Mae arfordir Môn yn ysbrydoli llawer o’m gwaith.

01248 713220

(English) The Castle Players Amateur Dramatic Society is a registered charity based in Beaumaris, dedicated to bringing theatre and the arts to the community of South-East Anglesey. We produce three productions each year and welcome new members at any time. Rehearsals take place twice a week, with extra sessions as required for performances. Plays/pantomimes are performed in Beaumaris Town Hall. Follow us on social media- FB Page – The Castle Players ADS and Twitter – @castle_Players.

Ticket sales and further information from the website and online box office at: http://castleplayersbeaumaris.org.uk/

Ursula Jones 01248 724976

Rydym yn chwarae ar sail elusennol, ni fyddwn yn codi ffi ond byddwn yn derbyn cyfraniadau ar gyfer talu costau. Rydym wedi chwarae mewn hosbisau (Biwmares, Caernarfon), cartrefi hen bobl, garddwestai (Rotari, Plas Newydd) gwasanaethau carolau, i’r W.I, yn Oriel Ynys Môn ac ati.

Ebeneser School Room
Niwbwrch
01248 440833

Ymateb personol i’r cyfan sy’n ei hamgylchynu ni gan ddefnyddio amrywiol gyfryngau paentio. Taith, ysgogol, bleserus a rhwystredig – a ydym bron â chyrraedd?

54 Cil Y Graig
Llanfairpwll
LL61 5NZ
01248 714412
07754 792985

Rwyf yn weddol newydd i fyd celf ac rwyf wedi bod yn canolbwyntio ar dorri fy nghwys fy hun wrth ddatblygu fy arddull fy hun. Rwyf yn paentio gyda theimlad ac yn ddigymell gan gofleidio’r broses greadigol o fynegiant haniaethol yn ogystal â datblygu fy hoffter o collage a gwneud printiau.

Carreglefn
Amlwch
LL68 0PW
01407 710338
07798 915248

Mae fy agwedd tuag at fy ngwaith wedi dod yn fwy sensitif o’r hyn yr ydw i’n ei wneud a pham yr ydw i’n ei wneud. O ganlyniad, rydw i’n defnyddio deunyddiau lleol – yn glai, mwynau, ocsidau a lludw pren – yn fy slipiau a’m gwydredd. Mae gwydredd hallt fel petai’n pwysleisio ac yn ategu natur rhywfaint yn anwadal y deunyddiau amrwd hyn.

Faenol Cottage
Beach Road
Porthaethwy
LL59 5HB
01248 715722
07749 062795

Mwynhaf chwilio am fanylion mewn modelau bach iawn a brodweithiau sydd wedi ymddangos mewn llawer o gyhoeddiadau, eu harddangos mewn amgueddfeydd yma a thramor a hefyd yn nhai’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol mewn amrywiol rannau o’r Deyrnas Unedig. Ailgylchu dychmygus o ddeunydd sgrap.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Papillon
12 Maes Hyfryd
Moelfre
LL72 8LR
01248 410682
07851 363185

Astudiais Gelfyddyd Gain yn Awstralia ac ym Mhrydain, ac rwyf wrth fy modd yn darlunio/paentio unrhyw destun mewn unrhyw gyfrwng. Rwyf wedi cael fy ysbrydoli gan dirweddau amrywiol y ddwy wlad, hefyd morluniau o amgylch ynys brydferth Môn. Mae gennyf stiwdio ardd fechan ac rwyf yn mwynhau dysgu unigolion a grwpiau bach.

Creigiau Mawr Pottery
Carreglefn
Amlwch
LL68
01407 710338
07798 915248

Crochenwaith tân Soda Stoneware wedi’i daflu a’i adeiladu â llaw.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Oriel Glyn Davies Gallery
Bridge Street
Porthaethwy
LL59 5DN
01248 715511
07778 983733

Bum yn dal i weithio ar dirluniau Cymreig yn ystod y cyfnod o dan gyfyngiadau. Mae lla- wer o’r gwaith prydferth newydd yma i’w gweld yn y Galeri ar ffurf cardiau a phrintiadau cain wedi eu harwyddo. Mae fy llyfrau bwrdd coffi dal ar gael.

Ar agor drwy gydol y flwyddyn.

sort by last name or town
Mewngofnodi