Proffiliau Aelodau

sort by last name or town

Foel Fawr
South Stack
Caergybi
LL65 1YH
01407 769948
07718 087634

Mae byw ger Ynys Lawd rhwng y môr a’r mynydd yn rhoi’r awyrgylch perffaith imi ar gyfer paentio tirluniau; mor wahanol i ansawdd fregus paentio blodau y swynais ynddo pan oeddwn i’n byw yn y Dwyrain Pell am sawl blwyddyn.

01407 769818
07742 682450

Cafodd Academi Ddawns a Drama Barton ei ffurfio yn 1990 gan Helen Barton, Pennaeth yr Academi. Ers hynny, mae’r Academi wedi tyfu’n ysgol hynod lwyddiannus ac wedi ennill llawer o glodydd. Mae’r myfyrwyr wedi perfformio yn Theatr Ei Mawrhydi, Sadlers Wells, y London Palladium, Tŷ Opera Manceinion, Neuadd Albert, Disneyland Paris a Walt Disney World, Florida.

Bay Tree Gallery
Unit 4 The Precinct
Station Road, Valley
LL65 3EB
01407 740777

Agorwyd Galeri y Bay Tree gan Lucy a Paul ym mis Hydref 2019. Rydyn ni’n cynnig gwasanaeth fframio ac yn arddangos gwaith artistiaid dawnus lleol ar ein waliau. Rydyn ni’n lwcus bod Ynys Môn yn ynys mor brydferth ac ysbrydoledig.

Ar agor trwy’r flwyddyn

Ty Gwyn
Llandegfan
Porthaethwy
LL59 5SB
01248 713739

Natur, cefn gwlad, y mynyddoedd a’r arfordir. Mae fy nyfrliwiau ac acryligau wedi eu harddangos yn fy Oriel/Stiwdio. Edrychaf ymlaen at drafod fy ysbrydoliaeth, technegau a deunyddiau.

Ar agor drwy gydol y flwyddyn.

Janet Bell Gallery & Store
11 Church Street
Biwmares
LL58 8BS
01248 810043

Mae Janet yn canolbwyntio ar newidiadau tymhorol ei chynefin ar Ynys Môn. Mae’n peintio’n reddfol gan newid cyfansoddiad a lliw wrth weithio ar sawl darn ar y tro. Mae hi’n cael ei hysbrydoli gan y man a’r lle mae
hi’n byw ac yn ei garu

Ar agor drwy gydol y flwyddyn.

Janet Bell Art Ltd.
11 Church Street
Beaumaris, Isle of Anglesey
LL58 8AB
01248 810043
07968336895

Mae Janet yn canolbwyntio ar newidiadau tymhorol ei chynefin ar Ynys Môn. Mae’n peintio’n reddfol gan newid cyfansoddiad a lliw wrth weithio ar sawl darn ar y tro. Mae hi’n cael ei hysbrydoli gan y man a’r lle mae hi’n byw ac yn ei garu.

Ar agor drwy’r flwyddyn

Plas Berw
Pentre Berw
Gaerwen
LL60 6LL
01248 422026
07905 608379

Caiff fy mhaentiadau olew eu hysbrydoli gan natur
fel arfer, weithiau trwy gyfrwng ffotograffiaeth. Mae’r gyfres hon o baentiadau yn tueddu i glosio i mewn at y gwrthrych, gan greu ansawdd haniaethol.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Cuddfan, Wern y Wylan
Llanddona
Biwmares
LL58 8TR
07836 549361

Cefais fy ngeni yn Sir Gaer a symudais i fyw i Sir Fôn yn ddiweddar. Caf fy ysbrydoli gan unrhyw beth ym myd natur; yn dirluniau, morluniau, coed, anifeiliaid ac adar. Rwyf yn gweithio gyda dyfrlliwiau ac olewau, pensel ac inc. Mae fy nghomisiynau’n cynnwys portreadau a gwaith darluniadaol. Rwyf hefyd yn ddylunydd gerddi cymwysedig.

Y Porfa
The Drive
Malltraeth
LL62 5AW
01407 840749
07867 975126

Bagiau siopa wedi eu paentio â llaw neu luniau wedi’u fframio. Mae eich ffotograff ac enw’ch anifail anwes yn gwneud anrhegion penblwydd neu anrhegion arbennig i rywun o 3 oed i 103 oed. Mae Môn yn ynys hardd gyda golygfeydd lleol ac mae golygfeydd lleol yn boblogaidd iawn. Mae fy magiau wedi cael eu hanfon i bob rhan o’r byd, o Brasil i Awstralia, o Portsmouth i Preston.

St Mwrogs Church
Lanfwrog
Llanfaethlu
LL65 4ET
07875 797683

Peintiwr sydd yn dal tirluniau, yn aml yn gosod ffigurau oddi mewn fy ngwaith. Mae adrodd straeon wrth galon fy ngwaith.
29-30 MAWRTH – NEUADD BENTREF RHOSNEIGR
6 -7 EBRILL – EGLWY ST MWROGS

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Beaumaris Jewellery Studio
20 Castle Street
Biwmares
LL58 8AP
01248 812146

Gan weithio o’m stiwdio ac oriel glan-môr ym Miwmares, dylunydd/gwneuthurwr gemwaith ydw i sy’n gweithio mewn mwclis cerameg, gwydr môr, arian ac aur. Ar ôl symud yn ddiweddar, rwyf bellach gyda Jane Fairbairn, ar Stryd Fawr Biwmares. Rwyf hefyd yn cadw stoc o emwaith sydd wedi’i wneud gan ddylunwyr cydnabyddedig eraill o Fôn a gogledd Cymru.

Coedlys Mona
Bodforfdd
Mona
LL77 7EQ
07754272872

A55, dewch oddi ar gyffordd 5, cymerwch yr allanfa gyntaf A4080, trowch i’r dde i’r A5 Ffordd Caergybi. Ewch heibio y Maes Awyr, bydd arwydd Mona ar y chwith, arwyddwch i’r chwith yn syth a cymerwch yr agoriad cyntaf cyn i’r lon droi.

Bryn Eglwys
Llandyfrydog
Llanerchymedd
LL71 8AH
01248 470703

Gellid disgrifio fy ngwaith fel cipolwg o fywyd mewn collage. Byddaf yn mynd trwy ddetholiad o wybodaeth ac yn gosod y delweddau ar arwyneb statig sy’n dod yn fan o fyfyrdod. Byddaf yn cyfeirio at destunau a straeon o draddodiad eang. Byddaf yn cyfeirio’n gyson at ddywediadau o’r Beibl.

01407 810996

Rwyf yn arlunydd sydd wedi dysgu fy hun, ac ond wedi bod yn paentio o ddifrif ers y 5-6 blynedd diwethaf. Rwyf yn paentio cŵn ac adeiladau’n bennaf. Rwyf yn paentio mewn acrylig, naill ai’n teneuo fel dyfrlliw neu’n dew, gan ddibynnu ar hyn yr ydw i’n ei baentio. Rwyf yn cymryd comisiynau.

Dinmor
Penmon
Biwmares
LL58 8SN
01248 490395
07947 148031

Artist sy’n gweithio o’i stiwdio yn Penmon yw Jane. Mae ei phaentiadau dyfrlliw a’r lluniadau yn ddathliad o gariad at natur, wedi ei gyfoethogi trwy fyw ym Môn gyda’i harddwch rhyfeddol ac amrywiaeth o fywyd gwyllt.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

sort by last name or town
Mewngofnodi
Online pharmacy Leader Pharma with the best prices in the United Kingdom.