Proffiliau Aelodau

sort by last name or town

Glangors Fawr
Rhosybol
Amlwch
LL68 9TS
07729374268

Ffotograffydd tirluniau sydd wedi cael ei waith ar BBC yn ddiweddar. Ers cychwyn y busnes yn 2018 dw i wedi cael sylw anhygoel gan y cyhoedd, yn anfon fy ngwaith dros y byd. Dw i’n teimlo’n angerddol mod i eisiau rhannu’r prydferthwch sydd o’n hamgylch.

Ar agor trwy’r flwyddyn

Neuadd
Cemlyn
LL67 0EA
07747 167711

Dw i wedi cael fy ysbrydoli gandirwedd byd natura a
phobi Ynys Mon. Dw i’n mwynhau gweithio a phob mathau o gyfryngau. Ar hyn o bryd, mae i’n well gen i weithio â dyfrilliw, pastel ac inc

Artist tecstilau yw Suzy Walsh sy’n cynnal gweithdai a dosbarthiadau rheolaidd ar draws Ynys Môn. Mae ei gwaith ffelt yn fwyaf adnabyddus oherwydd ei ‘sgarffiau morforwyn’ sy’n cael eu creu gan ddefnyddio cnu merino a sidanau

Oriel Beaumaris
20A Church Street
Biwmares
LL58 8AB
07896 269958

Ers dros 40 mlynedd mae fy ngwaith wedi cael ei ysbrydoli gan y môr a’r mynyddoedd, ond mae’r oll yn dechrau gyda’r awyr! Dw i’n ceisio dal yr hyn mae natur yn ei chreu.

Bryn Eglwys
Llandyfrydog
Llanerchymedd
LL71 8AH
07816 370993

Byddaf yn paentio’r gwrthrych a ddewisaf yn ymosodol, ac yn onest. Ceisiaf ddiystyru technegau a ddysgais i oresgyn problemau mewn paentio fel y bydd iddo ansawdd amrwd a digyfaddawd. Gellir cymryd fy ngwaith fel ffurf o gyfathrebu, mynegi neu ymdrin â rhywbeth. Dyma i bob pwrpas yw’r canlyniad yn y pen draw o geisio cael hyd i naratif yn y paent.

Morlais
Cemaes Bay
LL67 0DA
01407 710842
07979 151213

Ar ôl amlygu gwaith tirweddol a haniaethol yn
ystod y blynyddoedd diwethaf, mae’r ffocws eleni ar bortreadau a ffigurau. Mae’r rhain naill ai’n cael eu tynnu neu eu paentio o fywyd neu eu hysbrydoli gan brofiadau fel digwyddiadau a cherddoriaeth.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Stolion achlysur arbennig ar gyfer bedyddiadau, penblwyddi a phriodasau. Clociau dathliadol ac addurniadol, placiau a chrogluniau, a theganau pren, a’r cyfan wedi eu llosgi’n unigol a’u peintio â llaw ar bren neu eu hysgythru ar gopr a phiwter. Dyluniadau traddodiadol a chyfoes. Arwyddion tai, mewnol ac allanol, plaen neu â llun, yn cael eu gwneud i archeb. Croesewir comisiynau.

Swn y Coed
13 Parc Tyddyn
Red Wharf Bay
LL75 8NQ
01248 853251
07836 693 483

Adeiladau cain Biwmares fu’r ysbrydoliaeth ar gyfer
llawer o fy mhaentiadau. Roedd cloeon diweddar yn
fy atgoffa o Ffilmiodd The Prisoner yng Ngogledd
Cymru ac arweiniodd at fwy o gelfyddyd swreal.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Bryn Goleu
Mount Street
Porthaethwy
LL59 5BW
01248 715617

Mewn arddangosfeydd yn Ynys Môn, Llandudno, Caerdydd a Llundain

Rhos Uchaf
Llansadwrn
LL59 5SR
01248 810833
07749 257708

Rwy’n artist tecstilau. Dewch i weld darnau wedi’u fframio, croglenni a chwiltiau. Tra’n gyfoes, mae
rhai o’m gweithiau yn cael eu dylanwadu gan hen batrymau Cymreig. Gwerthu ffabrigau a llyfrau. Rwy’n rhannu’r stiwdio gyda Sarah Holyfield.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Crud yr Awel
Greenfield Avenue
Llangefni
LL77 7NU
01248 722017

Rwyf yn paentio lluniau dyfrlliw, olew ac acrylig o draethau Môn.

Bryn Eglwys
Llandyfrydog
Llanerchymedd
LL71 8AH

Rydw i’n byw ar y ddaear ar hyn o bryd, ac ni wn pwy ydw i. Gwn nad ydw i’n gategori. Nid enw mohonof. Rydw i’n broses esblygiadol – un o swyddogaethau cynhenid y bydysawd. Celf yw’r weledigaeth o’r wybodaeth honno, ac yma mae fy ysbrydoliaeth ar gyfer y syniad hwnnw.

Canolfan Ucheldre
Millbank
Holyhead
LL65 1TE
07936652303

Artist, cynllunydd, awdur, athrawes, darlithydd prifysgol, merch busnes a chantores! Mae Grace yn cyfuno ei ffydd a’r chreadigrwydd i greu ystod eang o brintiadau, cardiau, anrhegion ac offer cartref. Mae ei gwaith yn aml-gyfrwng.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw

Ty Gorsedd
Rhoscefnhir
Pentraeth
LL75 8YU
01248 450256
07901 572180

Stiwdio agored ac arddangosfa o waith diweddar. Eleni cynigiaf amryw o ddosbarthiadau astudio mewn “Olew fel cyfrwng paentio”. Mae’r rhain wedi eu hanelu at ddechreuwyr a phaentwyr profiadol, a chan weithio mewn grwpiau o dri, fe fydd pob dosbarth yn datblygu eu lluniau dros dri diwrnod o weithgarwch trylwyr iawn. Gobeithiaf y byddwn yn ysbrydoli’n gilydd ac yn cael hwyl! Gofynnwch am fanylion os gwelwch yn dda.

31 Old School Road
Llaingoch
Holyhead
LL65 1DH
01407 761677
07704 310729

Cerflunydd, Crëwr Basgedi a hyfforddwr pob peth helyg! Rwy’n creu cerfluniau helyg a weiren ar gyfer yr ardd a’r cartref. Mae fy ngwaith yn seiliedig ar gomisiwn, gellir gweld fy ngherfluniau yn breifat ac mewn mannau cyhoeddus, ac yn fy stiwdio gartref.

Ar agor ar adegau eraill drwy gydol y flwyddyn drwy apwyntiad ymlaen llaw.

sort by last name or town
Mewngofnodi
Online pharmacy Leader Pharma with the best prices in the United Kingdom.