Proffiliau Aelodau

sort by last name or town

Tyn Rhosydd
Carmel
Llanerchymedd
LL71 7DD
07534 581949

Mae Faye Trevelyan yn gwneud gwydr ffiwsio addurniadol gan ddefnyddio dalen, gwydr wedi’i falu a’i bweru i greu delweddaeth a gwead. Mae Ial hefyd yn cynnig gweithdai lle gall darpar artistiaid ddylunio a gwneud eu gwaith celf gwydr eu hunain.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Tyddyn Môn, Bryn Refail
Dulas
Amlwch
LL70 9PQ
01248 410648
078901 59017

Mae Tyddyn Môn, elusen sy’n helpu oedolion ag Anableddau Dysgu ym Môn, yn cynnig cyfleusterau gwneud crochenwaith a hyfforddiant ar eu fferm ger Amlwch. Gwahoddir chi i weld crochenwaith Richard Daniels a gwaith y rhai a hyfforddir yno.

Cwmni theatre ensemble bychan sy’n sownd i Ganolfan Ucheldre. Wedi’i sefydlu dros ddeg mlynedd yn ôl mae’n cynhyrchu 2-3 cynhyrchiad Saesneg y flwyddyn. Croesawir talentau newydd bob amser, does dim angen profiad blaenorol arnoch.

7, Tegfan Terrace
Hen Bentref Llandegfan
Menai Bridge
LL59 5PT
07896887147

Chance and order – paint is pulled, scraped etc, – combined with fairly precise geometric structures. These maybe just grids or tetrahedrons, or patterns derived from other sources – maths, music notation etc

Instagram: @gwen_vaughan

Glangors Fawr
Rhosybol
Amlwch
LL68 9TS
07729374268

Ffotograffydd tirluniau sydd wedi cael ei waith ar BBC yn ddiweddar. Ers cychwyn y busnes yn 2018 dw i wedi cael sylw anhygoel gan y cyhoedd, yn anfon fy ngwaith dros y byd. Dw i’n teimlo’n angerddol mod i eisiau rhannu’r prydferthwch sydd o’n hamgylch.

Ar agor trwy’r flwyddyn

Neuadd
Cemlyn
LL67 0EA
07747 167711

Dw i wedi cael fy ysbrydoli gandirwedd byd natura a
phobi Ynys Mon. Dw i’n mwynhau gweithio a phob mathau o gyfryngau. Ar hyn o bryd, mae i’n well gen i weithio â dyfrilliw, pastel ac inc

Artist tecstilau yw Suzy Walsh sy’n cynnal gweithdai a dosbarthiadau rheolaidd ar draws Ynys Môn. Mae ei gwaith ffelt yn fwyaf adnabyddus oherwydd ei ‘sgarffiau morforwyn’ sy’n cael eu creu gan ddefnyddio cnu merino a sidanau

Oriel Beaumaris
20A Church Street
Biwmares
LL58 8AB
07896 269958

Ers dros 40 mlynedd mae fy ngwaith wedi cael ei ysbrydoli gan y môr a’r mynyddoedd, ond mae’r oll yn dechrau gyda’r awyr! Dw i’n ceisio dal yr hyn mae natur yn ei chreu.

Bryn Eglwys
Llandyfrydog
Llanerchymedd
LL71 8AH
07816 370993

Byddaf yn paentio’r gwrthrych a ddewisaf yn ymosodol, ac yn onest. Ceisiaf ddiystyru technegau a ddysgais i oresgyn problemau mewn paentio fel y bydd iddo ansawdd amrwd a digyfaddawd. Gellir cymryd fy ngwaith fel ffurf o gyfathrebu, mynegi neu ymdrin â rhywbeth. Dyma i bob pwrpas yw’r canlyniad yn y pen draw o geisio cael hyd i naratif yn y paent.

Morlais
Cemaes Bay
LL67 0DA
01407 710842
07979 151213

Adar yn canu. Rwy’n Paentio

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Stolion achlysur arbennig ar gyfer bedyddiadau, penblwyddi a phriodasau. Clociau dathliadol ac addurniadol, placiau a chrogluniau, a theganau pren, a’r cyfan wedi eu llosgi’n unigol a’u peintio â llaw ar bren neu eu hysgythru ar gopr a phiwter. Dyluniadau traddodiadol a chyfoes. Arwyddion tai, mewnol ac allanol, plaen neu â llun, yn cael eu gwneud i archeb. Croesewir comisiynau.

Swn y Coed
13 Parc Tyddyn
Red Wharf Bay
LL75 8NQ
01248 853251
07836 693 483

Adeiladau cain Biwmares fu’r ysbrydoliaeth ar gyfer
llawer o fy mhaentiadau. Roedd cloeon diweddar yn
fy atgoffa o Ffilmiodd The Prisoner yng Ngogledd
Cymru ac arweiniodd at fwy o gelfyddyd swreal.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Bryn Goleu
Mount Street
Porthaethwy
LL59 5BW
01248 715617

Mewn arddangosfeydd yn Ynys Môn, Llandudno, Caerdydd a Llundain

Rhos Uchaf
Llansadwrn
LL59 5SR
01248 810833
07749 257708

Dw i’n artist tecstiliau cydnabyddedig. Dewch i weld fy mwthyn traddodiadol ym Môn i weld darnau bach wedi’u fframio, darnau crog ar waliau a chwiltiau mawr. Er yn gyfoes mewn arddull caiff rhywfaint o’m gwaith ei ddylanwadu gan batrymau hen gwiltiau Cymreig. Hefyd gwerthu brethynnau a llyfrau

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Crud yr Awel
Greenfield Avenue
Llangefni
LL77 7NU
01248 722017

Rwyf yn paentio lluniau dyfrlliw, olew ac acrylig o draethau Môn.

sort by last name or town
Mewngofnodi