Proffiliau Aelodau

sort by last name or town

Coedlan
Llangoed
Beaumaris
LL58 8NR
01248 490062
07928042507

Mae paentiadau Lynne mewn acrylig wedi’u hysbrydoli gan y ffurfiau a’r patrymau a geir yn y dirwedd leol. Maent yn dechrau gyda’r amgylchoedd naturiol ond yn aml mae elfen haniaethol i’r cyfansoddiad ac mae lliw yn arbennig yn chwarae rhan bwysig.

Agored drwy’r flwyddyn trwy drefniant ymlaen llaw.

Ar agor trwy’r flwyddyn

The Candle Alchemist
Bwthyn Cannwyll
Dwyran
LL61 6RP
07770 894281

Canhwyllau cain sy’n arddangos dyluniadau unigryw a ysbrydolwyd gan yr ynys, ei thirwedd arfordirol a byd natur. Mae posibiliadau diddiwedd ffurf, lliw ac ansawdd i’w cael wrth weithio mewn cŵyr, gan wneud y broses o ddylunio cannwyll newydd yn rhywbeth hudol.

Ar agor drwy gydol y flwyddyn.

Hafdy
Lon Crecrist
Bae Trearddur
01407 861294

Mae Jules, sy’n turnio pren ers dros 20 mlynedd, yn cynhyrchu amrywiaeth helaeth o weithiau unigol ac anrhegion. Pren wedi ei ailgylchu y mae’n ei ddefnyddio’n bennaf, fel pyst ffensio, trawstiau derw a phren o longddrylliadau.

29 Stad Treaserth
Llangaffo
LL60 6NP
07342346955

Mae Craig Taylor yn paentio bywyd gwyllt (yn enwedig adar) mewn arddull realistig. Mae’n defnyddio Acrylig, Olew, Dyfrlliw a Gouache. Mae’n wyliwr adar gydol oes ac yn aelod llawn o’r ‘Association of Animal Artists’.

Agored drwy’r flwyddyn trwy drefniant ymlaen llaw.

Gamdda
City Dulas
LL70 9EX
01248 410154
07880 893635

Rwyf wedi bod yn ddylunydd/artist ar hyd fy oes. Gweithiaf mewn gwahanol gyfryngau gan gynnwys Acryligau, Dyfrliwiau, Olewau a chelf Brodwaith / Applique. Rwyf yn paentio neu’n pwytho beth bynnag sy’n fy ysbrydoli, ac mae hyn yn arwain at gymysgedd eclectig!

The Old Post Office
Llanfaelog
Ty Croes
LL63 5SS
01407 810243

Rwyf wedi cael fy ysbrydoli’n bennaf i bortreadu’r diwydiant mwyngloddio glo, a thirweddau diwydiannol lle bûm i’n gweithio am rai blynyddoedd. Rwyf bellach yn mwynhau cynhyrchu tirluniau a morluniau, gan weithio mewn olewau ar ganfas neu ysgrifbin ac inc.

(English) Tyn-Y-Caeau
(English) Caim, Penmon
(English) Beaumaris
(English) LL58 8SP
(English) 07902109431

(English) Lillemor Latham, working under the name The Crafty Guillemot, creates small batches of wheel-thrown stoneware ceramics. The glaze work draws on the coastal and mountainous landscapes in North Wales.

Castle Street
Beaumaris
LL58 8AW
01248 810415

Cynnig arddangosfeydd celf dros dro gan artistiaid a ffotograffwyr lleol gyda chelf ar werth. Mae arddangosfeydd crefftus yn siop anrhegion y gwesty yn ategu pob arddangosfa.

Open throughout the year

Hawthorn Yard
14-16 High Street
Menai Bridge
LL59 5EE
07816 372801

Dw i’n grochenydd sy’n gwneud potiau a phlatiau lliwgar i’w defnyddio ar bwrdd cinio. Dw i’n mwynhau anwadalwch y broses danio, lle mae diffyg rheolaeth lawn o drawsnewidiad y clai a’r gwydreddau yn dod â bywiogrwydd i’r darn.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Tyddyn Oliver,
Hermon,
Bodorgan
LL62 5AD
07702614256

Printiau wedi’u gwneud â llaw, paentiadau ar
froc môr wedi’u hysbrydoli gan natur ac wedi’u hysbrydoli’n fawr gan adar. Arddangosiad gwneud printiau am 2pm ar ddiwrnod agored, gwyliwch Liz yn creu print. Mouse Sails- cynhyrchion hyfryd wedi’u hailgylchu.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Trearddur Bay Village Hall
Bae Trearddur
Holyhead Anglesey
LL65 2YJ
01407 861762
07733 150187

Ar agor ac arddangos yn neuadd bentref Bae Trearddur Dydd Sadwrn 30ain, dydd Sul 31 Mawrth a dydd Llun 1 Ebrill.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Tyn Rhosydd
Carmel
Llanerchymedd
LL71 7DD
07534 581949

Mae Faye Trevelyan yn gwneud gwydr ffiwsio addurniadol gan ddefnyddio dalen, gwydr wedi’i falu a’i bweru i greu delweddaeth a gwead. Mae Ial hefyd yn cynnig gweithdai lle gall darpar artistiaid ddylunio a gwneud eu gwaith celf gwydr eu hunain.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Tyddyn Môn, Bryn Refail
Dulas
Amlwch
LL70 9PQ
01248 410648
078901 59017

Mae Tyddyn Môn, elusen sy’n helpu oedolion ag Anableddau Dysgu ym Môn, yn cynnig cyfleusterau gwneud crochenwaith a hyfforddiant ar eu fferm ger Amlwch. Gwahoddir chi i weld crochenwaith Richard Daniels a gwaith y rhai a hyfforddir yno.

Cwmni theatre ensemble bychan sy’n sownd i Ganolfan Ucheldre. Wedi’i sefydlu dros ddeg mlynedd yn ôl mae’n cynhyrchu 2-3 cynhyrchiad Saesneg y flwyddyn. Croesawir talentau newydd bob amser, does dim angen profiad blaenorol arnoch.

7, Tegfan Terrace
Hen Bentref Llandegfan
Menai Bridge
LL59 5PT
07896887147

Chance and order – paint is pulled, scraped etc, – combined with fairly precise geometric structures. These maybe just grids or tetrahedrons, or patterns derived from other sources – maths, music notation etc

Instagram: @gwen_vaughan

sort by last name or town
Mewngofnodi
Online pharmacy Leader Pharma with the best prices in the United Kingdom.